Astra Redovisning erbjuder auktoriserade redovisningskonsulter med flera års erfarenhet av årsbokslut, som kan hjälpa handelsbolag att ta fram alla rapporter för att uppfylla kraven på lagar och regler för ett komplett bokslut. De ser också till att alla underlag är framtagna så att bolaget kan lägga mer tid på verksamheten och fokusera på utveckling. Astra Redovisning är inriktade på att erbjuda bästa möjliga service genom personligt bemötande och tillgänglighet, oavsett om det gäller årsbokslut eller rådgivning kring bolagets ekonomi och utveckling.

Årsbokslut eller årsredovisning

Handelsbolag måste avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut eller en årsredovisning, beroende på företagets storlek, intäkter och om det består av fysiska eller juridiska delägare. Mindre handelsbolag med endast fysiska personer ska upprätta ett årsbokslut medan de som består av minst en juridisk person alltid måste upprätta en årsredovisning enligt K2-regelverket. Dock kan bolaget välja att upprätta sin årsredovisning enligt K3-regelverket.

För att räknas som ett större handelsbolag måste man uppfylla två eller fler av dessa krav under två år i rad: medel antalet på företaget har uppgått till mer än 50 anställda under de två senaste åren, balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kr under de två senaste åren, eller nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kr de två senaste åren.

Normalt sett har inte handelsbolag revisionsplikt, men om man räknas som större eller har minst en juridisk person och uppfyller två eller fler av dessa krav: fler än 3 anställda, balansomslutning på mer än 3 miljoner kr, eller nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kr, då omfattas man av revisionsplikt och måste anlita en revisor. Astra Redovisning kan hjälpa handelsbolag att upprätta sina årsbokslut och årsredovisningar enligt gällande regelverk och även ge rådgivning kring hur man kan optimera företagets redovisning och ekonomiska situation. De kan också hjälpa till med att sköta bokföring, löner och andra ekonomiska frågor som kan vara relevant för handelsbolaget. Om handelsbolaget omfattas av revisionsplikt kan Astra Redovisning också bistå med att anlita en revisor och se till att revisionen genomförs på ett korrekt sätt.

Årsbokslut och årsredovisning innehåll

I samband med årsbokslutet är det nödvändigt att inkludera handelsbolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut i form av en balansräkning, en sammanställning av inkomster och utgifter som är sammanställt i resultaträkning och noter, eller tilläggsupplysningar till balansräkningen och resultaträkningen. På samma sätt som årsbokslutet, krävs det att årsredovisningen innehåller en balansräkning, en resultaträkning, och noter. Dessutom bör det finnas en rapport över förändring i kapital och en förvaltningsberättelse som beskriver företagets utveckling, resultat och ställning. Kassaflödesanalys ska också ingå, om handelsbolaget räknas som större.

Om du behöver hjälp med ditt handelsbolags årsbokslut eller årsredovisning, är du välkommen att kontakta Astra Redovisning. Vi fokuserar alltid på att skapa skräddarsydda lösningar som passar våra kunders individuella behov.

Låt Astra Redovisning ta hand om din redovisning Рså kan du fokusera på att driva ditt företag

Vi på vår redovisningsbyrå fokuserar på personlig service och kan hjälpa er med alla era behov inom redovisning och bokföring.