Dela den här berättelsen, välj din plattform!

När man driver företag finns det mycket att hålla koll på, inte minst när det kommer till kostnader. Att veta vilka kostnader som är avdragsgilla eller inte kan vara svårt. Vi har därför tagit fram denna artikel som går igenom vilka avdrag du bör hålla extra koll på när du driver företag.

Vad är avdragsgilla kostnader?

En avdragsgill kostnad får dras av från företagets beskattningsbara resultat vilket leder till lägre skatt. För att en kostnad ska betraktas som avdragsgill måste den vara till nytta för företaget. Det är Skatteverket som gör en bedömning om en kostnad är avdragsgill eller inte. Vanligt förekommande avdragsgilla kostnader är kontorsmaterial, serviceavgifter och företagsförsäkring. Här nedan kommer några fler som du bör hålla koll på som företagare!

Avdragsgilla kostnader du bör hålla koll på

Här kommer exempel på avdragsgilla kostnader som du bör vara medveten om när du driver företag!

Kontor och lokal

Om man driver ett aktiebolag och behöver en lokal och du väljer att hyra ut en del av din bostad till bolaget är denna kostnad avdragsgill. Du som är ägare av bostaden får sedan betala skatt för den marknadsmässiga hyresinkomster för lokalen.

Om du driver enskild firma och använder sig av kontor hemma och vill dra av kostnaden måste du arbeta min 800 timmar/år och utrymmet måste vara särskilt inrättad för firmas behov. Man kan då göra avdrag för driftskostnader som hyra, el, värme och vatten.

Om bostaden inte är särskilt inrättade kan man stället göra avdrag i deklarationen. Om det är en hyresrätt/bostadsrätt ligger schablonbeloppet på 4 000 kr per år och är det en fastighet man äger ligger schablonbeloppet på 2 000 kr per år.

Inventarier till företaget

Nödvändiga inventarier för verksamheten är i regel avdragsgilla. Utrustning och maskiner brukar delas in i två kategorier: direktavskrivning och räkenskapsenlig avskrivning. Om värdet på inventariet är mindre än ett halvt prisbelopp (23 800 kr) eller har en ekonomisk livslängd på högst 3 år ska hela kostnaden skrivas av direkt. Är den mer ska man istället skriva av den på flera och och fördela utgifterna. Vilket kallas för värdeminskningsavdrag.

För att det ska räknas som inventarie måste värdet på maskinen eller utrustning minskas. Man kan alltså inte göra avskrivningar för exempelvis konst eller musikinstrument som inte förväntas sjunka i värde. Man kan däremot hyra konst till kontoret. Den kostnaden är avdragsgill.

Motion

Om du driver aktiebolag kan du erbjuda friskvård i form av “mindre värde” till de anställda. Exempelvis ett gymkort eller annan träning. Dock är det inte en avdragsgill kostnad om det handlar om lyxigare träningsformer, exempelvis segling som anses som en dyrare aktivitet.

Eftersom man anses som anställd när man driver aktiebolag har man tillgång till gratis friskvård. Detta gäller inte för dig som driver enskild firma eftersom du tekniskt sett inte är anställd i företaget. Dock kan fortfarande dina anställda få gratis friskvård. Friskvården behöver ytterligare vara tillgäng för alla på företaget för att den ska vara avdragsgill.

Utbildning

Kostnader för utbildning kan vara avdragsgilla om de är ekonomisk motiverade för företaget. Exempelvis om man driver en blomsterbutik och man vill gå i en kurs som handlar om blomsterarrangemang. Men skulle man vilja gå en kurs i till exempel massage som inte är relaterad till företaget är denna inte avdragsgill. Allmänna yrkesutbildningar är inte avdragsgilla.

Fordon

Om du har tjänstebil och kör i tjänst, dvs. till och från möten eller liknande, är trängselskatt och väg-, bro-, eller färjeavgift avdragsgillt. Har man en privat bil i tjänst har man rätt att få ersättning för att man använder bilen, dvs milersättning. Avdraget ligger på 18,50 kr/milen. Har man förmånsbil i företaget får man stället ersättning med 6,50 kr/milen för diesel och 9,50 kr/milen för annat drivmedel.

Gåvor till anställda

Gåvor till anställda är i regel skattepliktiga om det inte handlar om julgåvor, jubileumsgåvor eller minnesgåvor. En julgåva till en anställd får högst kosta 500 kr inklusive moms och är då skattefri. Du kan läsa mer om julgåva och särskild skattefrihet 2021 längre ner!

En jubileumsgåva kan ges till anställda i samband med att företaget firar ett jubileum på antingen 25-, 50- 75-, eller 100-årsjubileum. Värdet för att jubileumsgåvan ska vara skattefri är 1 500 kr inkl. moms.

En minnesgåva kan ges till en anställd som uppnått en viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt) eller vid upphörande av anställning alternativt efter en längre anställning (minst 20 år). Värdet för minnesgåvan får inte överstiga 15 000 kr för att vara skattefri och inte ges på mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Kostnader i företaget som inte är avdragsgilla

Trots att en kostnad tillhör verksamheten är den inte alltid avdragsgill. Det finns en rad olika ej avdragsgilla kostnader. Exempel på kostnader som ej är avdragsgilla är personliga levnadskostnader och det gäller vare sig du driver aktiebolag eller enskild firma. Om du får böter är inte heller denna kostnad avdragsgill och detsamma gäller för inkomstskatter, restavgifter, skattetillägg och förseningsavgifter. Kostnaden som tillkommer när man startar ett företag kan inte heller dras av.

Julgåvor till anställda 2021

Dags att köpa julklappar till dina anställda? Som företagare har du rätt att ge dina anställda en julgåva för 500 kr inkl. moms. På grund av den rådande pandemin finns det en tillfällig skattefrihet på 2 000 kr inkl. moms under 2021. Detta är utöver beloppet på julgåvan, så sammanlagt blir det tillåtet att ge en julgåva för 2 500 kr skattefritt under 2021.

Julgåvor får inte vara kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. Om beloppet för julgåvan överskrider gränsbeloppet skall man betala skatt på resterande belopp. Det vill säga om kostnaden för gåvan är 4 000 kr så blir 1 500 kr skattepliktiga.

Om du är osäker på om det är en avdragsgill kostnad

Är man osäker på om en kostnad verkligen är avdragsgill eller inte kan man göra ett öppet yrkande i deklarationen där man förklara varför kostnaden bör vara avdragsgill. Du kan antingen göra detta under övriga upplysningar i deklarationen eller i en separat bilaga. Om man driver enskild firma kan man även söka i Skatteverkets lexikon för avdragsgilla kostnader. Har man en redovisningsekonom som sköter bokföringen i företag kan man alltid vända sig till dem för råd.

Sammanfattning

Vi hoppas att denna information har hjälpt dig besvara dina frågor kring avdragsgilla kostnader i företag. Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig! På Simsons redovisningsbyrå AB lägger vi stor vikt på rådgivning och vägledning för dig som driver företag. Vår målsättning är att hjälp dig minska kostnaderna och maximera vinsterna. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

 

Relaterade Artiklar:

  1. Fördelar med att Ta Hjälp av en Redovisningsbyrå: En översikt av hur en redovisningsbyrå kan bidra till ditt företags framgång. Läs om redovisningsbyråns fördelar

  2. Hur Företagare Kan Hantera Sin Egen Bokföring: Råd och strategier för företagare som vill hantera sin egen bokföring. Tips för egen bokföring

  3. Bokslut Enskild Firma Steg för Steg: En praktisk guide till att upprätta bokslut för enskilda firmor. Följ bokslutsguiden

  4. Fördelarna med Bokföring: En artikel om vikten av ordnad bokföring och dess fördelar för företag. Upptäck bokföringens nytta

  5. Vilken Företagsform Ska Jag Välja?: Vägledning för att välja rätt företagsform baserat på dina unika behov och mål. Läs om olika företagsformer

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment