Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Dags att upprätta bokslut? Alla personer som driver enskild firma måste enligt lag upprätta ett bokslut vid räkenskapsåretsslut. Ett bokslut är en sammanfattning av det gångna året och förklara hur företaget har presterat. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom vad som gäller för dig med enskild firma och steg för steg hur du gör ett bokslut.  Låt oss börja med vad ett bokslut är!

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av all bokföring som gjorts under räkenskapsåret. Alla företag som har affärshändelser är skyldiga att upprätta ett boklsut. Beroende på din enskilda firmans storlek och omsättning kan du upprätta ett förenklat eller vanligt boklsut. I vissa fall kan man behöva avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning

Ett förenklat bokslut ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning. I ett vanligt boklsut ska man även inkludera tilläggsupplysningar som berör resultaträkningen och balansräkningen. I sällsynta fall om man driver en större enskild firma måste man upprätta en årsredovisning vid räkenskapsåretsslut. I årsredovisningen ska man inkludera en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar och en rapport som beskriver förändring i kapital.

Vilket bokslut ska du upprätta för din enskild firma?

Som beskrivet tidigare så beror företagets storlek och omsättning roll och bestämmer vilket bokslut ditt företag ska upprätta. Om ditt företag har en omsättning på mindre än 3 miljoner kr kan man vid räkenskapsåretsslut upprätta ett förenklat bokslut. Om ditt företag omsätter mer än 3 miljoner kr måste du upprätta ett vanligt bokslut. Skulle din enskild firma räknas som större måste du upprätta en årsredovisning enligt K3-regelverket. För att ditt företag ska räknas som större måste man ha uppfyllt 2 av dessa krav 2 år i rad.

–   Företaget har ett medelantal anställda över 50 personer

–   Företagets balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kr

–   Företagets nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kr

Dock finns det inget som hindrar dig som driver enskild firma och omsätter mindre än 3 miljoner att upprätta antingen ett vanligt bokslut eller en årsredovisning. Du väljer alltså själv. 

Så gör du förenklat bokslut steg för steg

  • Förberedelser

Det första du behöver göra innan du börjar med bokslutet är att förbereda dig. Detta gör man genom att se till att den löpande bokföringen är klar och gör avstämningar för att kontrollera att intäkter och kostnader har bokförts på räkenskapsårets sista dag. Se till att du har tillgång till kundreskontra och bankutdrag mm. Om du har ett lager måste du på balansdagen inventera lagret och ta fram en lagerlista. 

  • Stäm av balanskonton

Nästa steg är att börja stämma av alla balanskonton. Kontrollera att värdet på kontot är rätt. Om man har tillgångar såsom maskiner måste dess avskrivningar bokföras inom räkenskapsåret. Om du har andra nedskrivningar där värdet minskas ska dessa också bokföras inom räkenskapsåret. 

  • Bokslutsdispositioner

Dispositioner kan göra att du får skjuta upp beskattningen på vinsten till ett senare tillfälle. Periodiseringsfond är ett exempel på en avsättning där du vill skjuta upp beskattningen på en vinst till ett senare tillfälle. För dig med enskild firma kan man sätta upp till 30% av inkomsten i en periodiseringsfond. Genom att skjuta upp beskattningen kan man jämna ut resultatet om företaget till exempel har gått bra ett år men sämre ett annat år. 

  • Beräkna och bokför skatt

Efter du har kontrollerat balanskonton är det dags att sammanställa företagets resultat före skatt. Baserat på företagets resultat ska man räkna ut hur mycket man behöver betala i skatt. Detta kallas att komma fram till ett skattemässigt resultat genom att man skattemässiga justeringar från företagets resultat.

Efter du har beräknat ditt företagsskatt är det dags att bokföra skatten. Skatten ska bokföras som en kostnad och du kan därefter sammanställa resultaträkningen för ditt företag. Resultatet du ser är företagets vinst eller förlust för det gångna året. Det sista man gör är att man “nollställer” genom att bokföra resultaträkningen och flytta över den till balansräkningen som fritt kapital inför nästa år. 

  • Sammanställa bokslutet

Sista steget är att sammanställa bokslutet. Detta gör du genom att skriva ut resultaträkningen och balansräkningen. Bokslutet ska sedan skrivas under av dig som ägare och sparas i 7 år. 

Sammanfattning

Vi hoppas att dessa punkter har hjälpt dig som ska upprätta bokslut för enskild firma. Känner du att du fortfarande har frågor eller vill ha professionell hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss. På Astra Redovisning har vi lång erfarenhet av att upprätta bokslut för enskilda firmor inom olika branscher. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!

 

Mer att Läsa:

  1. Årsbokslut Aktiebolag: Komplett guide för hur du upprättar årsbokslut för ditt aktiebolag. Utforska årsbokslut för aktiebolag

  2. Förlängt Räkenskapsår – Vanliga Frågor och Hur Det Fungerar: En genomgång av de vanligaste frågorna kring förlängda räkenskapsår. Få svar på dina frågor

  3. Dags att Deklarera 2021: Viktiga punkter och tips inför deklarationen. Läs mer om deklarationstips

  4. Viktiga Steg Att Ta Inför Företagsförsäljning – En Guide för Framgång: Förbered ditt företag för försäljning med denna detaljerade guide. Guiden för företagsförsäljning

  5. Övergång från Enskild Firma till Aktiebolag – Din Guide i Sverige: Allt du behöver veta för att omvandla din enskilda firma till ett aktiebolag. Läs omvandlingsguiden

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment