Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Har du börjat fundera på deklarationen 2021? Att deklarera kan kännas svårt och det är inte lätt att hålla koll på vilka blanketter man behöver fylla i och skicka iväg till Skatteverket. Vi går igenom allt du behöver tänka på och länkar till Skatteverkets olika inkomstdeklarationer för att du lätt skall finna det du behöver för just ditt företag. Vi går ytterligare igenom årsbokslut och årsredovisning för att se vad ditt företag behöver göra mot räkenskapsårets slut.

 

Vad ska deklareras?

Deklarationen förklarar företagets ekonomiska ställning, dvs. tillgångar, inkomster, utgifter och skulder. För att förklara företagets tillgångar och skulder används en balansrapport som enkelt kan tas fram med ett bokföringsprogram. Företagets inkomster och utgifter redovisas i resultatrapporten.

 

Enligt bokföringslagen måste företag som omsätter mer än 3 miljoner kr per år upprätta ett årsbokslut. Har man enskild firma och omsätter mindre än 3 miljoner kr per år räcker det med ett förenklat årsbokslut.

 

Årsbokslut

Alla företag avslutar varje räkenskapsår med ett årsbokslut. Årsbokslutet är en sammanställning av den löpande bokföringen som skett under året. Syftet med ett årsbokslut är att man ska få en överblick över företagets ekonomiska ställning.

Enskild firma, handelsbolag med fysiska delägare och ideella föreningar och trossamfund med en nettoomsättning som uppgår till högst 3 miljoner kr kan välja att avsluta räkenskapsåret med ett förenklat årsbokslut. I ett förenklat årsbokslut krävs bara en balansräkning och en resultaträkning.

Årsbokslut ska sammanställas om företaget räknas som ett mindre företag och enbart består av fysiska personer. I årsbokslutet ska en balansräkning, resultaträkning samt tilläggsupplysningar inkluderas.

 

Årsredovisning

Beroende på företagets storlek kan man behöva upprätta en årsredovisning om företaget har minst en juridisk person eller räknas som större företag. Om ett företag uppfyller minst två av dessa krav under de två senaste åren räknas företaget som större.

 

–   Företaget har ett medelantal anställda över 50 personer

–   Företagets balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kr

–   Företagets nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kr

 

En årsredovisning är en offentlig handling och skall skickas till bolagsverket. Har man ett mindre handelsbolag med en juridisk person kan man välja att upprätta sin årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket eller enligt K3-regelverket. Har man ett företag som räknas som större (se definition ovan) måste man alltid upprätta årsredovisningen enligt K3-regelverket.

 

En årsredovisning består av förvaltningsberättelse som ger en översikt över företagets position, utveckling och resultat. Som i bokslutet skall även resultaträkningen och balansräkningen inkluderas samt noter och en rapport över de förändringar som skett under räkenskapsåret (K3-regelverk).

 

Revisor

Om företaget räknas som större omfattas man av revisionsplikt. Har man ett mindre handelsbolag med minst en juridisk person och uppfyller minst två av dessa krav under de senaste två räkenskapsår har man också revisionsplikt och man måste då ha en kvalificerad revisor som granskar årsredovisningen.

 

1.   Har fler än 3 anställda

2.   Omsätter mer än 3 miljoner kronor per år

3.   Har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor

Om man har revisionsplikt ska revisionsberättelsen skickas tillsammans med årsredovisningen till bolagsverket.

 

Blanketter

Beroende på vilket sorts företag eller förening du driver behöver man fylla i olika blanketter. Ifall det skulle behöva speciella blanketter för företaget kommer de skickas ut av Skatteverket. Men i regel behöver du som deklarerar ditt företag eller förening bara en extra blankett.

 

Enskild firma

För att deklarera en enskild firma behöver man vid omsättning under 3 miljoner kr avsluta räkenskapsåret med ett förenklat bokslut. Skulle din omsättning gå över 3 miljoner kr behöver du göra ett vanligt bokslut (läs mer om förenklat och vanligt bokslut ovan). Blanketten för deklarationen för enskild firma kallas NE som lämnas in tillsammans med Inkomstdeklaration 1. Inkomstdeklaration 1 gäller både för enskild firma, privatperson och delägare i aktiebolag eller handelsbolag.

 

Handelsbolag

I ett handelsbolag avslutas räkenskapsåret beroende på handelsbolagets storlek samt om det består av fysiska eller juridiska personer med ett årsbokslut eller en årsredovisning. För handelsbolaget lämnar man in Inkomstdeklaration 4. En av ägarna till handelsbolaget deklarerar hela företaget medan de andra delägarna deklarerar genom blanketterna N3A för fysiska personer och N3B för juridiska personer. Det är företagets räkenskapsår som bestämmer när deklarationen ska lämnas in till Skatteverket.

 

Aktiebolag eller ekonomisk förening

I ett aktiebolag eller ekonomisk förening avslutas räkenskapsåret med en årsredovisning. Beroende på om det är ett mindre eller ett större aktiebolag kan man tillämpa årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket eller K3-regelverket. Blanketten man använder för att deklarera ett aktiebolag eller ekonomisk förening är Inkomstdeklaration 2. Är man delägare i ett fåmansaktiebolag ska man deklarera i blanketten som heter K10. Likt handelsbolag bestäms din inlämning av deklarationen på när företagets räkenskapsår avslutas.

 

Ideell förening, stiftelse eller trossamfund

Ideell förening, stiftelse eller trossamfund ska lämna in Inkomstdeklaration 3. Om omsättningen är under 3 miljoner kr kan man avsluta med förenklat bokslut och överstiger omsättningen 3 miljoner gäller vanligt bokslut. Alla föreningar behöver inte deklarera om man bara har skattefria inkomster och uppfyller villkoren för att vara allmännyttiga. Man kan i sådana fall ansöka om att inte behöva deklarera. Blir man godkänd av Skatteverket behöver man inte deklarera på 5 år. Ansökan om att inte behöva deklarera ska vara inskickad till Skatteverket 1 månad innan räkenskapsårets slut. Beroende på när räkenskapsåret slutar ska deklarationen vara inlämnad.

 

Inlämning av deklaration

Det går att lämna in deklarationen via papper eller digitalt. Just nu kan man överföra filer digitalt till Skatteverket genom deras filöverföringstjänst. Filer man kan överföra med tjänsten är periodisk sammanställning, byråanstånd, Inkomstdeklaration 1 och 2 samt bilagor till Inkomstdeklarationen 1-4. Genom att samla dina dokument och blanketter digitalt har du tillgång vart du än befinner dig.

 

Sammanfattning

Vi hoppas att denna information har varit till hjälp för dig gällande din kommande deklaration. Känner du att du vill ha extra råd eller hjälp med bokslut och årsredovisning är du varmt välkomna att höra av dig till oss på Simsons redovisningsbyrå. Vi arbetar med stort personligt engagemang och tillsammans skapar vi lösningar anpassade efter just ditt företags behov. Vårt mål är att hjälpa ert företag maximera vinsterna och dra ner på kostnaderna.

 

Relaterade Artiklar:

  1. Första Årsredovisningen: En Omfattande Guide till Årsrapporter: En grundlig genomgång för att skapa din första årsredovisning, som täcker allt från grunderna till detaljerade aspekter av årlig finansiell rapportering. Läs hela guiden

  2. Bokslut Enskild Firma Steg för Steg: Steg-för-steg-instruktioner för hur du upprättar bokslut för din enskilda firma, vilket är en nödvändig process för alla företagare. Följ guiden här

  3. Årsbokslut Aktiebolag: Nyckelinformation och tjänster för att underlätta årsbokslutet för aktiebolag, en essentiell del av företagets årsrapportering. Läs mer om tjänsten

  4. Hur Skiljer sig Redovisningen i Olika Företag?: En översikt över hur redovisningsprocesser varierar mellan olika företagsformer och vad som är viktigt att tänka på. Få insikt om redovisningsskillnader

  5. Årsbokslut Handelsbolag: Viktig information om årsbokslut för handelsbolag och de tjänster som kan hjälpa till att förenkla denna process. Upptäck mer här

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment