Ett aktiebolag (AB) är en företagsform där företaget har ett eget juridiskt personnummer och ägs av aktieägarna. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Aktiebolag:

 1. Juridisk Person:
  • Ett aktiebolag är en egen juridisk person, separerad från ägarna, vilket innebär att aktieägarna inte personligen ansvarar för företagets skulder.
 2. Aktiekapital:
  • Ett aktiebolag måste ha ett minimum aktiekapital, som i Sverige är 25 000 SEK för privata aktiebolag och 500 000 SEK för publika aktiebolag.
 3. Aktieägare:
  • Ägarna av ett aktiebolag kallas aktieägare och deras ansvar är begränsat till det insatta aktiekapitalet.

Lagar och Regelverk:

 1. Aktiebolagslagen (2005:551):
  • Lagen reglerar bildandet, styrningen och upplösningen av aktiebolag samt aktieägarnas och styrelsens rättigheter och skyldigheter.
 2. Bokföringslagen (1999:1078):

Besläktade Koncept:

 1. Styrelse:
  • Ett aktiebolag måste ha en styrelse som ansvarar för företagets förvaltning och organisation.
 2. Revisorer:
  • Aktiebolag kan behöva ha en revisor som granskar företagets redovisning och förvaltning.

Bildande och Drift:

 1. Registrering:
  • För att starta ett aktiebolag behöver man registrera företaget hos Bolagsverket och få ett organisationsnummer.
 2. Årsredovisning och Bokslut: