Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2024 till 76 200 SEK, vilket innebär en ökning med 1 900 SEK jämfört med 2023.