Ett enmansföretag, ofta benämnt som enskild näringsidkare, är en företagsform där en enda person äger och driver företaget. Det finns ingen juridisk separation mellan ägaren och företaget, och ägaren är personligen ansvarig för alla företagets skulder och krediter. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Enmansföretag:

 1. Ägarstruktur:
  • Endast en person äger och driver företaget, och det finns ingen juridisk skilnad mellan ägaren och företaget.
 2. Personligt Ansvar:
  • Ägaren är personligen ansvarig för företagets alla skulder, vilket innebär att personliga tillgångar kan användas för att täcka företagets skulder.
 3. Enkel Skatteregistrering och Rapportering:
  • Enmansföretag har oftast enklare skatteregistrering och rapportering jämfört med andra företagsformer.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
 2. Inkomstskattelagen (1999:1229):
  • Enmansföretag beskattas genom ägarens personliga inkomstskatt, och företagets inkomst räknas som näringsinkomst.

Besläktade Koncept:

 1. Enskild Firma:
  • En vanlig form av enmansföretag i Sverige där ägaren driver verksamheten under eget namn eller under ett företagsnamn.
 2. F-skattsedel:
  • Ett bevis på att företaget är registrerat för F-skatt, vilket innebär att företaget självt ansvarar för att betala in skatter och avgifter.

Start och Drift:

 1. Registrering:
  • För att starta ett enmansföretag behöver man registrera företaget hos Skatteverket, och om man använder ett annat namn än sitt personliga namn, även hos Bolagsverket.
 2. Bokföring och Redovisning:
  • Ägaren behöver säkerställa ordnad bokföring och redovisning för att uppfylla lagkraven och kunna presentera en korrekt ekonomisk bild av företaget.