En Enskild Näringsidkare i Sverige refererar till en individ som driver ett företag på egen hand, utan en separat juridisk enhet som ett aktiebolag. Denna företagsstruktur är enkel och okomplicerad, vilket gör den till ett populärt val bland småföretagsägare och självständiga näringsidkare.

Att starta som Enskild Näringsidkare:

 1. Registrering:
  • Registrera dig hos Skatteverket för att få ett personnummer och, om tillämpligt, ett momsregistreringsnummer.
  • Om du vill använda ett annat företagsnamn än ditt personliga namn, måste du även registrera företagsnamnet hos Bolagsverket.
 2. Startkapital:
  • Det finns inget krav på startkapital när du startar som enskild näringsidkare, till skillnad från att starta ett aktiebolag.

Verksamhet:

 1. Bokföring:
  • Som Enskild Näringsidkare måste du föra noggranna och kompletta register över dina affärstransaktioner enligt Bokföringslagen.
 2. Beskattning:
  • Inkomsten från en enskild firma beskattas som personlig inkomst, och du måste lämna en inkomstdeklaration årligen.
  • Du kan även behöva redovisa och betala moms (mervärdesskatt) om din företagsomsättning överstiger ett visst tröskelvärde.
 3. Anställning:
  • Om du anställer andra måste du följa arbetslagar och regler i Sverige, inklusive avtal, arbetstider och försäkringar.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen:
  • Lagen stipulerar reglerna kring hur bokföring ska skötas, inklusive hur transaktioner ska registreras och dokumenteras.
 2. Inkomstskattelagen:
  • Här definieras hur inkomsten från enskild näringsverksamhet ska beskattas.
 3. Mervärdesskattelagen (Moms):
  • Lagen omfattar regler om momsregistrering, redovisning och betalning av moms.

Det är viktigt att notera att som Enskild Näringsidkare bär du personligt ansvar för alla företagets skulder och fordringar. Därför är det viktigt att ha god kunskap om de lagar och regler som gäller för enskild näringsverksamhet i Sverige för att säkerställa att du uppfyller alla juridiska och finansiella krav.