Ett aktiebolag (AB) är en juridiskt självständig enhet där ägarna har ett begränsat personligt ansvar för bolagets skulder, till skillnad från enskild firma där ägaren har ett personligt ansvar. I ett aktiebolag delas ägandet upp i aktier, och det krävs ett minimikapital för att starta, i Sverige är minimikapitalet 25 000 SEK för privata aktiebolag och 500 000 SEK för publika aktiebolag.

Aktiebolaget styrs av en styrelse och en verkställande direktör (VD), och det måste följa vissa regler och förordningar som är angivna i Aktiebolagslagen och andra relevanta svenska lagar. Dessa regler inkluderar bland annat hur redovisning och revision ska skötas, hur styrelse och bolagsstämma ska fungera, samt regler kring aktieägaravtal och aktieböcker.

Aktiebolagsformen är populär bland företagare eftersom den erbjuder ett skydd för de personliga tillgångarna och möjliggör att samla in kapital genom försäljning av aktier.