En Faktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare, och som specificerar varor eller tjänster som har levererats eller ska levereras, samt det belopp som ska betalas i samband med detta. Fakturan fungerar som en begäran om betalning samt som en redovisning av försäljningstransaktionen. Här följer en detaljerad beskrivning av faktura och de omgivande reglerna och koncepten i Sverige:

Beskrivning av Faktura:

 1. Innehåll:
  • En faktura bör innehålla information om säljaren och köparen, beskrivning av varor eller tjänster, priset, datum, moms, samt betalningsvillkor.
 2. Upprättande och Utskick:
  • Fakturan upprättas av säljaren och skickas till köparen, antingen elektroniskt eller i pappersform.
 3. Bokföring:
  • Fakturan bokförs i både säljarens och köparens bokföring och fungerar som underlag för redovisningen.

Lagar och Regelverk:

 1. Mervärdesskattelagen (1994:200):
  • Styr bland annat vilken information som måste finnas med på en faktura vid försäljning där moms tillkommer.
 2. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Ställer krav på att fakturor ska sparas och bokföras korrekt.

Besläktade Koncept:

 1. Proformafaktura:
  • En preliminär faktura som ger en uppskattning av kostnaderna innan varor eller tjänster levereras.
 2. Kredit- och Debetfaktura:
  • Används för att korrigera felaktigheter i en ursprunglig faktura eller notera returer och rabatter.
 3. Elektronisk Faktura (e-faktura):
  • En digital version av en faktura som skickas elektroniskt och kan processas automatiskt.

Fakturering är en central del av företagets ekonomihantering och korrekt utfärdade fakturor är nödvändiga för att uppfylla legala och redovisningsmässiga krav.