Ett Förenklat Årsbokslut är en förenklad version av ett fullständigt årsbokslut som vissa mindre företag i Sverige har möjlighet att upprätta. Det ger en översikt över företagets ekonomiska ställning och prestation under räkenskapsåret. Här följer en detaljerad beskrivning av förenklat årsbokslut samt omgivande regler och koncept i Sverige:

Beskrivning av Förenklat Årsbokslut:

 1. Vilka kan använda Förenklat Årsbokslut:
  • Mindre företag som uppfyller vissa kriterier kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut istället för ett fullständigt årsbokslut.
 2. Innehåll:
  • Ett förenklat årsbokslut innehåller oftast grundläggande information som resultaträkning, balansräkning och viss kompletterande information.
 3. Fördelar:
  • Det förenklade årsbokslutet är mindre tidskrävande och kostsamt att upprätta jämfört med ett fullständigt årsbokslut.

Lagar och Regelverk:

 1. Årsredovisningslagen (1995:1554):
 2. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Bestämmer vilka företag som kan upprätta ett förenklat årsbokslut och vilken information som ska inkluderas.

Besläktade Koncept:

 1. Fullständigt Årsbokslut:
  • Ett fullständigt årsbokslut innehåller mer omfattande information jämfört med ett förenklat årsbokslut.
 2. Revisorer:
  • Revisorer kan granska årsbokslutet för att säkerställa att det uppfyller gällande lagkrav och redovisningsstandarder.

Förenklat årsbokslut är ett sätt för mindre företag att uppfylla lagstadgade krav på finansiell rapportering på ett enklare och kostnadseffektivt sätt.