Franchising är en affärsmodell där en individ eller ett företag (franchisetagaren) får rätten att driva ett företag under en etablerad varumärkesnamn och system från en franchisegivare. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Franchising:

 1. Avtal:
  • Ett franchisingavtal ger franchisetagaren rätten att använda franchisegivarens varumärke, affärsmodell, och stöd i utbyte mot en avgift eller royalty.
 2. Varumärke och System:
  • Franchisetagaren får tillgång till ett etablerat varumärke och beprövade affärsprocesser, vilket kan minska risken jämfört med att starta ett eget företag från grunden.
 3. Stöd:
  • Franchisegivaren tillhandahåller ofta stöd i form av utbildning, marknadsföring och andra resurser till franchisetagaren.

Lagar och Regelverk:

 1. Konkurrenslagen (2008:579):
  • Reglerar avtalsförhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare till viss del, med fokus på konkurrensbegränsande avtal.
 2. Franchiselagen:
  • Sverige saknar en specifik lag som reglerar franchising, men det finns branschorganisationer som FranchiseFöreningen som har utarbetat etiska regler.

Besläktade Koncept:

 1. Franchiseavgift:
  • En initial avgift som franchisetagaren betalar till franchisegivaren för rätten att driva franchisen.
 2. Royalty:
  • En löpande avgift som franchisetagaren betalar till franchisegivaren, ofta baserad på en procentandel av franchisens omsättning.

Franchising är ett sätt att expandera ett framgångsrikt företag och samtidigt ge andra möjligheten att driva egna företag med stöd och vägledning.