Friskvård avser olika aktiviteter och insatser som syftar till att främja och upprätthålla individers fysiska och psykiska hälsa samt förebygga ohälsa. Det kan inkludera allt från motion och rörelse till avslappning och stresshantering. I Sverige har arbetsgivare möjlighet att erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag för att uppmuntra till en hälsosam livsstil. Här följer en detaljerad beskrivning av friskvård samt omgivande regler och koncept:

Beskrivning av Friskvård:

 1. Aktiviteter:
  • Motion och träning, avslappning, massage, kost- och livsstilsrådgivning m.fl.
 2. Friskvårdsbidrag:
  • Arbetsgivare kan erbjuda anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag upp till ett visst belopp per år för att finansiera friskvårdsaktiviteter.

Lagar och Regelverk:

 1. Skattefrihet:
  • Enligt Skatteverkets riktlinjer är friskvårdsbidraget skattefritt upp till ett visst belopp.
 2. Avdragsgillt för Arbetsgivare:
  • Kostnader för friskvårdsbidrag är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Besläktade Koncept:

 1. Personlig Träning:
  • Personlig träning som en del av friskvård för att hjälpa individer att nå sina hälsomål.
 2. Företagshälsovård:
  • Företagshälsovård kan inkludera friskvårdsprogram som syftar till att förebygga sjukdom och främja hälsa på arbetsplatsen.
 3. Wellness-Program:
  • Wellness-program kan erbjudas av arbetsgivare för att främja anställdas allmänna välbefinnande och minska sjukfrånvaron.

Friskvård spelar en viktig roll för att främja en hälsosam livsstil och kan bidra till en positiv arbetsmiljö samt minskad sjukfrånvaro.