Friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivare i Sverige kan erbjuda sina anställda för att främja en hälsosam livsstil och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Bidraget täcker kostnaden för olika typer av friskvårdsaktiviteter som gymmedlemskap, massage, simning, och andra hälsorelaterade aktiviteter.

Omfattning och Regler:

 1. Skatteverket:
  • Friskvårdsbidraget är skattefritt upp till ett visst belopp per år, som fastställs av Skatteverket. Från och med 2022 är det skattefria beloppet 5 000 SEK per anställd per år.
 2. Typ av Aktiviteter:
  • Aktiviteterna som täcks under friskvårdsbidraget ska vara av enklare slag och inte kräva omfattande installationer eller utrustning.
 3. Mottagare:
  • Alla anställda har rätt att utnyttja friskvårdsbidraget, oavsett anställningsform.
 4. Utbetalning:
  • Bidraget kan antingen betalas ut direkt till anställd eller till friskvårdsleverantören.

Process och Administration:

 1. Ansökan:
  • Arbetsgivare som vill erbjuda friskvårdsbidrag behöver ha en process på plats för att hantera ansökningar och utbetalningar.
 2. Dokumentation:
  • Arbetsgivare bör ha en tydlig dokumentation av vilka aktiviteter som täcks, hur mycket som betalas ut, och hur ofta.
 3. Kontroll och Uppföljning:
  • Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att bidraget används korrekt och i enlighet med Skatteverkets regler.

Friskvårdsbidraget är ett sätt för arbetsgivare att investera i sina anställdas hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur kan leda till en mer produktiv och nöjd arbetsstyrka.