Ett handelsbolag är en form av samarbete mellan två eller flera personer, kända som bolagsmän, som gemensamt driver en näringsverksamhet. Det är en icke-juridisk person, vilket innebär att bolagsmännen personligen ansvarar för bolagets skulder och andra förpliktelser.

När du etablerar ett handelsbolag, är det viktigt att upprätta ett bolagsavtal. Avtalet bör inkludera detaljer som bolagsmännens insatser, arbetsfördelning, och hur vinst och förlust ska fördelas.

Svensk lagstiftning kräver att ett handelsbolag registreras hos Bolagsverket. Dessutom måste bolaget anmälas till Skatteverket för F-skatt, moms, och arbetsgivarregistrering om det har anställda.

Ett handelsbolag är lämpligt för de som önskar en enklare struktur än ett aktiebolag men med möjlighet till samarbete mellan olika parter. Det är även relevant för dem som söker bokföringstjänster, som dem erbjudna av Astra Redovisning, för att säkerställa korrekt redovisning och efterlevnad av alla skattekrav och regler.