Ingående moms är den moms som ett företag betalar vid inköp av varor och tjänster för verksamhetens räkning. Denna moms kan sedan dras av mot den utgående momsen som företaget tar ut från sina kunder vid försäljning av egna varor och tjänster. Här följer en detaljerad beskrivning av begreppet samt omgivande regler och koncept:

Beskrivning av Ingående Moms:

 1. Moms på Inköp:
  • När ett företag köper varor eller tjänster till sin verksamhet betalar de moms på inköpspriset, vilket kallas för ingående moms.
 2. Avdrag för Ingående Moms:
  • Företaget har rätt att dra av den ingående momsen mot den utgående momsen som tas ut vid försäljning av varor och tjänster.

Lagar och Regelverk:

 1. Mervärdesskattelagen (1994:200):
  • Lagen stipulerar reglerna kring moms, inklusive hur och när avdrag för ingående moms får göras.
 2. Skatteverkets Riktlinjer:
  • Skatteverket tillhandahåller detaljerade riktlinjer och exempel på hur avdrag för ingående moms ska hanteras.
 3. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Krav på hur transaktioner med ingående moms ska bokföras och dokumenteras.

Besläktade Koncept:

 1. Utgående Moms:
  • Den moms som ett företag tar ut av sina kunder vid försäljning av varor och tjänster.
 2. Momsdeklaration:
  • En redogörelse för ett företags moms-transaktioner som ska lämnas in till Skatteverket.
 3. Momsredovisning:
  • Processen att beräkna och redovisa ingående och utgående moms i företagets bokföring.

Ingående moms är en central del av momsredovisningen och förståelse av detta begrepp är viktigt för att korrekt hantera ett företags finansiella transaktioner.