För 2024 kommer den maximala pensionsgrundande inkomsten, före avdrag för pensionsinbetalning, att vara 614 934 SEK, vilket motsvarar 8,07 gånger inkomstbasbeloppet (ibb).