Kassalikviditet, också känd som likviditetsgrad 1, är ett nyckeltal som används för att bedöma ett företags kortfristiga betalningsförmåga. Det visar hur väl ett företag kan täcka sina kortfristiga skulder med de mest likvida tillgångarna, såsom kassa och bank.

Formeln för kassalikviditet är: Kassalikviditet=Kassa och bankKortfristiga skulderKassalikviditet=Kortfristiga skulderKassa och bank​

En kassalikviditet på över 100% anses vara bra eftersom det innebär att företaget har tillräckligt med likvida medel för att betala sina kortfristiga skulder utan att behöva sälja andra tillgångar. Astra Redovisning erbjuder tjänster för att hjälpa företag att förstå och förbättra deras likviditet och övergripande finansiella position.