Ett Momsregistreringsnummer (Momsnummer) är ett unikt nummer som tilldelas företag och organisationer av Skatteverket när de registreras för mervärdesskatt (moms). Numret används i transaktioner med andra företag, särskilt vid handel över landsgränser, och bevisar att företaget är korrekt registrerat för moms. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Momsregistreringsnummer:

 1. Registrering:
  • Företag och organisationer i Sverige som överstiger en viss omsättning måste registrera sig för moms hos Skatteverket och får då ett momsregistreringsnummer.
 2. Användning:
  • Numret används vid fakturering och i dokumentation som rör försäljning och inköp, samt vid handel med andra EU-länder.
 3. Uppbyggnad:
  • Momsregistreringsnumret inleds med landskoden SE, följt av organisationsnumret och avslutas med 01.

Lagar och Regelverk:

 1. Mervärdesskattelagen (1994:200):
  • Styr registreringen för moms och användningen av momsregistreringsnummer.
 2. Skatteförvaltningslagen (2011:1244):
  • Reglerar bland annat registreringen av skattskyldiga för mervärdesskatt.

Besläktade Koncept:

 1. VAT-nummer:
  • Vid internationell handel används VAT-nummer, vilket består av landskoden, unikt nummer och en kontrollsiffra.
 2. F-skattsedel:
  • Bevis på att ett företag är registrerat för F-skatt, vilket innebär att företaget självt redovisar och betalar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Momsregistreringsnumret är centralt i det svenska momssystemet och säkerställer korrekt hantering av mervärdesskatt både nationellt och internationellt.