Rörelsekapitalet är en finansiell måttstock som hjälper företag att bedöma sin kortfristiga ekonomiska hälsa och effektivitet. Rörelsekapitalet avser skillnaden mellan ett företags kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder.

Ro¨relsekapital=Kortfristiga tillga˚ngar−Kortfristiga skulderRo¨relsekapital=Kortfristiga tillga˚ngar−Kortfristiga skulder

Kortfristiga tillgångar inkluderar sådana poster som kassa, kundfordringar och andra tillgångar som förväntas omvandlas till kontanter inom ett år. Kortfristiga skulder innefattar skulder och andra förpliktelser som måste betalas inom ett år.

Ett positivt rörelsekapital indikerar att företaget har tillräckligt med tillgångar för att täcka sina kortfristiga skulder, vilket är viktigt för att upprätthålla dagliga operationer och för att kunna investera i verksamhetens tillväxt. Astra Redovisning kan hjälpa företag att förvalta sitt rörelsekapital effektivt, genom att säkerställa att företaget har en hälsosam balans mellan kortfristiga tillgångar och skulder.