Direkta och indirekta kostnader är två kategorier av kostnader som företag använder för att allokera sina utgifter på ett strukturerat sätt.

Direkta kostnader är de kostnader som direkt kan kopplas till en viss produkt eller tjänst. Exempelvis materialkostnader, arbetskostnader för produktion och liknande. Dessa kostnader är ofta förutsägbara och varierar beroende på produktionsvolymen.

Indirekta kostnader, å andra sidan, är de kostnader som inte direkt kan kopplas till en specifik produkt eller tjänst. Det inkluderar kostnader som hyra, administration, marknadsföring och andra övergripande verksamhetskostnader. Indirekta kostnader är oftast fasta och förändras inte signifikant med produktionens ökning eller minskning.

Att korrekt identifiera och allokera direkta och indirekta kostnader är avgörande för att prissätta produkter/tjänster och för att genomföra en noggrann finansiell analys. En redovisningsbyrå som Astra Redovisning kan hjälpa dig att noggrant kategorisera och allokera ditt företags kostnader, vilket underlättar en mer exakt och informativ kostnadsanalys.