Utgående moms är den moms som ett företag lägger till på priset av varor och tjänster som de säljer. Den beräknas som en procentandel av försäljningspriset och betalas av kunden vid köpet. Företaget samlar in denna moms och redovisar den till Skatteverket. Här är en detaljerad genomgång av konceptet utgående moms samt regler och omgivande begrepp:

Huvuddrag av Utgående Moms:

 1. Momsregistrering:
  • Företag som säljer varor och tjänster måste vara momsregistrerade om deras omsättning överstiger ett visst belopp. Momsregistreringen gör det möjligt för företaget att redovisa utgående och ingående moms till Skatteverket.
 2. Momsberäkning:
  • Utgående moms beräknas som en procentandel av försäljningspriset på varor och tjänster. Momssatsen varierar beroende på typ av vara eller tjänst.
 3. Redovisning av Moms:
  • Företaget måste redovisa den insamlade utgående momsen till Skatteverket, vanligtvis på en momsdeklaration som lämnas in kvartalsvis eller årligen.

Lagar och Regelverk:

 1. Mervärdesskattelagen (1994:200):
  • Lagen reglerar hur moms ska beräknas och redovisas i Sverige, inklusive reglerna för utgående moms.
 2. Skatteverkets Riktlinjer:
  • Skatteverket har riktlinjer och anvisningar för hur utgående moms ska hanteras och redovisas.

Besläktade Koncept:

 1. Ingående Moms:
  • Den moms som företaget betalar på inköp av varor och tjänster för att bedriva sin verksamhet. Ingående moms dras av från den utgående momsen innan momsdeklarationen lämnas in.
 2. Momsdeklaration:
  • Dokumentet där företaget redovisar både utgående och ingående moms till Skatteverket.

Utgående moms är en central del av Sveriges momssystem och har en direkt inverkan på både företagens och konsumenternas ekonomi.