För inkomståret 2024, kommer lönetaket i fåmansbolag i Sverige att vara antingen:

  1. Grundläggande Belopp: 445,800 SEK, vilket motsvarar 6 gånger inkomstbasbeloppet, plus 5% av företagets totala kontanta löner.
  2. Alternativt Belopp: 713,280 SEK, vilket är lika med 9,6 gånger inkomstbasbeloppet.

Beskrivning av Lönetak:

  • Beräkning: Lönetaket beräknas antingen som en multipel av inkomstbasbeloppet eller som en kombination av denna multipel och en procentandel av företagets lönesumma.
  • Syfte: Dessa gränser är avsedda att reglera fördelningen av skattesatser och förmåner inom fåmansbolag.

Lagar och Regelverk:

  • Inkomstskattelagen (1999:1229): Styr hur inkomstskatt ska beräknas och betalas, inklusive specifika regler för fåmansbolag.
  • Skatteverkets Regler: Skatteverket utfärdar riktlinjer och regler som definierar hur lönetak ska beräknas och tillämpas.

Relaterade Koncept:

  • Inkomstbasbelopp: Det belopp som används för att beräkna lönetak och andra skatterelaterade gränser.
  • Skattesatser: De procentsatser som tillämpas på olika inkomstnivåer inom ett företag.

Lönetak i fåmansbolag är en viktig aspekt av skatteplanering och företagsekonomi, och korrekt tillämpning är avgörande för att upprätthålla företagets skattemässiga effektivitet.