En Bokföringsbyrå erbjuder professionella tjänster inom bokföring och andra relaterade finansiella tjänster till företag och organisationer. Här följer en detaljerad beskrivning av vad en bokföringsbyrå gör samt omgivande regler och koncept i Sverige:

Beskrivning av Bokföringsbyrå:

 1. Bokföring:
  • En bokföringsbyrå hanterar företagets dagliga bokföring, inklusive registrering av finansiella transaktioner som inköp, försäljning, mottagna och utbetalade fakturor.
 2. Rapportering:
  • Byrån förbereder periodiska finansiella rapporter, såsom månads-, kvartals- och årsrapporter, som visar företagets ekonomiska ställning och resultat.
 3. Skattehantering:
  • Assisterar med beräkning och inlämning av skattedeklarationer, momsdeklarationer samt andra skatterelaterade uppgifter.
 4. Rådgivning:
  • Kan erbjuda rådgivning kring budgetering, skatteplanering och andra finansiella frågor.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Styr reglerna för hur finansiella transaktioner ska registreras och rapporteras.
 2. Skatteförfarandelagen (2011:1244):
  • Reglerar bland annat inlämning av skattedeklarationer och andra skatterelaterade dokument.

Besläktade Koncept:

 1. Auktoriserad eller Godkänd Redovisningskonsult:
  • Bokföringsbyråer kan ha auktoriserade eller godkända redovisningskonsulter som garanterar en hög kvalitetsstandard på tjänsterna.
 2. Extern Redovisning:
  • Bokföringsbyråer kan fungera som ett externt redovisningsalternativ för företag som inte har egen redovisningspersonal.

En Bokföringsbyrå spelar en kritisk roll i att hjälpa företag att upprätthålla en korrekt och laglig finansiell redovisning, samt att fatta välgrundade ekonomiska beslut.