Friskvård omfattar aktiviteter och tjänster som syftar till att främja individers hälsa och välbefinnande. I Sverige, där företag ofta erbjuder friskvård i form av friskvårdsbidrag till sina anställda, finns det specifika riktlinjer från Skatteverket om vilka typer av aktiviteter som kan klassas som friskvård. Här nedan följer en detaljerad beskrivning av vad som ingår i friskvård, omgivande koncept och regler:

Aktiviteter som Ingår:

 1. Fysiska Aktiviteter:
  • Gymträning, gruppträning, simning, löpning, cykling, dans, yoga, och pilates.
 2. Avslappning och Återhämtning:
  • Massage, spa-behandlingar, meditation och mindfulness.
 3. Hälsokontroller:
  • Hälsoundersökningar, blodtrycksmätning och kolesteroltest.
 4. Ergonomiska Produkter:
  • Ergonomiska stolar och andra produkter som stöder en god kroppshållning och förebygger arbetsrelaterade skador.

Regler och Bestämmelser:

 1. Skattefri Gräns:
  • Friskvårdsbidraget är skattefritt upp till ett visst belopp per anställd och år, som fastställs av Skatteverket.
 2. Skatteverkets Riktlinjer:
  • Skatteverket har specificerade riktlinjer om vilka aktiviteter som kan ingå i ett friskvårdsbidrag och hur detta bidrag får användas.
 3. Arbetsgivarens Policy:
  • Arbetsgivaren kan ha en egen policy om vilka friskvårdsaktiviteter som erbjuds och hur bidraget får användas.

Besläktade Koncept:

 1. Arbetsplatsens Hälsoprogram:
  • Företag kan också ha andra hälsoprogram på arbetsplatsen som komplement till friskvårdsbidraget.
 2. Förmånsbeskattning:
  • Om reglerna för friskvårdsbidraget inte följs kan det leda till förmånsbeskattning för den anställde.

Friskvård är en viktig del av arbetsvärlden i Sverige och bidrar till att skapa en hälsosam arbetsplats och minska sjukfrånvaron.