En resultaträkning är en finansiell rapport som ger en översikt över ett företags intäkter, kostnader, och resultat under en specifik period. Den avslöjar hur väl ett företag har presterat ekonomiskt och är essentiell för att analysera företagets lönsamhet.

Strukturen på en resultaträkning

Resultaträkningen består vanligtvis av flera delar:

 • Intäkter: Inkluderar alla pengar som företaget tjänar under en period.
 • Varukostnader: Direkta kostnader förknippade med de sålda varorna.
 • Bruttoresultat: Skillnaden mellan intäkter och varukostnader.
 • Driftskostnader: Kostnader relaterade till företagets operationella aktiviteter.
 • Ränteintäkter och -kostnader: Finansiella intäkter och kostnader från lån och investeringar.
 • Skatter: Skatteutgifter.
 • Nettoresultat: Företagets resultat efter alla kostnader och skatter har dragits av.

Dessa komponenter ger en detaljerad bild av företagets ekonomiska prestanda.

Intäkter och kostnader

 • Intäkter inkluderar alla pengar företaget tjänar från dess verksamhet.
 • Kostnader omfattar alla utgifter företaget har, vilka dras av från intäkterna för att fastställa företagets resultat före skatt.

Varför är resultaträkningen viktig?

Resultaträkningen är avgörande för att den:

 • Ger insikt i företagets ekonomiska prestanda.
 • Hjälper ledningen, investerare, och andra intressenter att förstå företagets lönsamhet.
 • Underlättar informerade beslut baserat på företagets intäkter och kostnader.

Slutsats

Resultaträkningen är ett kraftfullt verktyg för att utvärdera ett företags ekonomiska hälsa och för att göra strategiska planer baserat på företagets intäkter och kostnader. För ytterligare detaljer och assistans med resultaträkningar, besök vår tjänstesida för redovisning.