Kostnaden för att starta och driva ett aktiebolag (AB) i Sverige kan variera beroende på flera faktorer som bransch, företagets storlek och omfattningen av verksamheten. Här följer en detaljerad beskrivning av kostnader som kan uppstå vid start och drift av ett aktiebolag, samt omgivande regler och koncept:

Beskrivning av Kostnader för Aktiebolag:

 1. Startkapital:
  • Minsta aktiekapital för att starta ett aktiebolag är 25 000 SEK enligt aktiebolagslagen.
 2. Registreringsavgift:
  • En avgift till Bolagsverket för registrering av företaget. Avgiften är 2 200 SEK för digital ansökan och 2 900 SEK för pappersansökan.
 3. Revisionskostnader:
  • Om företaget uppfyller vissa storlekskriterier måste det ha en revisor, vilket medför revisionskostnader.
 4. Löpande Administrationskostnader:

Lagar och Regelverk:

 1. Aktiebolagslagen (2005:551):
  • Lagstiftningen stipulerar reglerna kring start och drift av aktiebolag inklusive kravet på startkapital.
 2. Revisionslagen (1999:1079):
  • Bestämmer under vilka omständigheter ett aktiebolag måste ha en revisor.

Besläktade Koncept:

 1. Bokföring och Redovisning:
  • Korrekt bokföring och redovisning är nödvändigt för att uppfylla legala krav och skapa en transparent ekonomisk översikt av företaget.
 2. Skatter och Avgifter:
  • Aktiebolag måste betala arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och inkomstskatt på företagets vinst.

Kostnaderna för att starta och driva ett aktiebolag i Sverige kan vara omfattande och det är viktigt att ha en klar ekonomisk plan och förståelse för de olika kostnadsposterna.