Att starta ett aktiebolag (AB) i Sverige involverar flera kostnader. Här är några av de primära utgifterna:

Grundläggande Kostnader:

 1. Registreringsavgift:
  • En avgift till Bolagsverket för registrering av det nya aktiebolaget, som för närvarande är 2 200 SEK.
 2. Aktiekapital:
  • Minsta aktiekapital är 25 000 SEK, som måste sättas in på ett företagskonto.
 3. Bankkonto:
  • Kostnader för att öppna och underhålla ett företagsbankkonto.
 4. Revisor:
  • Om du väljer att ha en revisor kan kostnaderna variera beroende på revisorns avgifter och företagets komplexitet.

Ytterligare Kostnader:

 1. Juridisk rådgivning:
  • Kostnader för juridisk rådgivning när det gäller att upprätta bolagsordning, aktieägaravtal och andra juridiska dokument.
 2. Varumärkesregistrering:
  • Kostnader för att registrera företagsnamn och varumärken.
 3. Försäkringar:
  • Företagsförsäkringar som ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring och andra relevanta försäkringar.
 4. Kontorsutrymme och Utrustning:
  • Kostnader för kontorsutrymme, möbler, och utrustning om det behövs.
 5. Marknadsföring och Webbsida:
  • Kostnader för marknadsföring, inklusive att skapa en webbsida, trycksaker, och onlineannonsering.
 6. Bokföring och Redovisning:
  • Kostnader för bokföringssystem och redovisningstjänster.
 7. Andra Tillstånd och Avgifter:
  • Beroende på verksamhetens natur kan det finnas andra tillstånd som behöver sökas och avgifter som behöver betalas.

Stöd och Finansiering:

 1. Statliga och Regionala Stödprogram:
  • Det finns olika stödprogram och finansieringsmöjligheter tillgängliga för nya företagare, inklusive lån, bidrag, och investeringsstöd.

Startkostnaderna för ett aktiebolag kan variera mycket beroende på verksamhetens natur och omfattning. Det är viktigt att göra en noggrann budget och söka råd från erfarna rådgivare för att säkerställa en smidig start.