En faktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare, och den speglar en transaktion av varor eller tjänster. Det finns specifika krav enligt svensk lag och Skatteverkets riktlinjer om vilken information som ska finnas med på en faktura. Här är en detaljerad genomgång av vad en faktura ska innehålla samt regler och omgivande begrepp:

Huvuddrag av Fakturainnehåll:

 1. Företagsinformation:
  • Företagets fullständiga namn, adress, och organisationsnummer.
 2. Kundinformation:
  • Kundens fullständiga namn och adress.
 3. Fakturanummer:
  • Ett unikt nummer som identifierar fakturan.
 4. Datum:
  • Datumet då fakturan utfärdades och förfallodatum för betalning.
 5. Produkt eller Tjänstebeskrivning:
  • En tydlig beskrivning av de varor eller tjänster som har levererats.
 6. Pris och Moms:
  • Priset utan moms, momssatsen och totala priset inklusive moms.
 7. Betalningsinformation:
  • Information om hur och var betalningen ska göras.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Krav på vad en faktura ska innehålla och hur den ska arkiveras.
 2. Mervärdesskattelagen (1994:200):
  • Krav på hur moms ska redovisas på en faktura.
 3. Skatteverkets Riktlinjer:
  • Specifika riktlinjer och exempel på hur en korrekt faktura ska se ut.

Besläktade Koncept:

 1. Kreditfaktura:
  • Ett dokument som korrigerar en tidigare utfärdad faktura.
 2. Proformafaktura:
  • En preliminär faktura som ger en uppskattning av kostnaderna.
 3. Elektronisk Fakturering:
  • Utfärdande och mottagande av fakturor elektroniskt, vilket kan underlätta hanteringen och arkiveringen av fakturor.

Fakturering är en central del av affärstransaktioner och korrekt fakturering är viktigt för både köpare och säljare samt för att uppfylla juridiska krav.