Ekonomi & Finansiering

Vad innebär en resultaträkning?

En resultaträkning är en finansiell rapport som ger en översikt över ett företags intäkter, kostnader, och resultat under en specifik period. Den avslöjar hur väl ett företag har presterat ekonomiskt och är essentiell för att analysera företagets lönsamhet. Strukturen på en resultaträkning [...]

Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring är en kontinuerlig process där ett företag regelbundet uppdaterar sina ekonomiska transaktioner, inkluderande inköp, försäljning, betalningar, och mottagna belopp. Denna metod håller företagets finansiella poster uppdaterade och korrekta, vilket är fundamentalt för en sund ekonomisk förvaltning. Varför är löpande bokföring [...]

Vad är självkostnad?

Självkostnad är den totala kostnaden för att producera en vara eller tjänst, omfattande alla direkta och indirekta kostnader som uppstår under produktionsprocessen. Detta inkluderar materialkostnader, arbetskraft och overheadkostnader, vilka alla är avgörande för att bestämma den fullständiga ekonomiska påverkan av tillverkningen. Varför [...]

Vad är förvaltningsresultat?

Förvaltningsresultat är ett finansiellt mått som speglar ett företags operativa prestation genom att fokusera på intäkter och kostnader direkt relaterade till dess kärnverksamhet, exkluderande effekter av finansieringskostnader och skatter. Det ger en ren bild av företagets förmåga att generera vinst från dess [...]

Vad innebär konsolidering?

Konsolidering inom företagsekonomi avser processen där ett företag kombinerar finansiella rapporter från dess olika divisioner eller dotterbolag för att skapa en enhetlig finansiell rapport. Detta är särskilt relevant för större företag som opererar genom flera affärsenheter. Processen av Konsolidering Konsolidering kräver sammanställning [...]

Vad innebär resultatbudget?

Vad innebär resultatbudget? Resultatbudget är ett finansiellt dokument som används av företag för att uppskatta och planera dess framtida inkomster och utgifter under en viss period, oftast ett år. Den visar ett företags förväntade intäkter, kostnader och därmed det förväntade resultatet, vilket [...]

Vad innebär skatteplanering?

Vad innebär skatteplanering? Skatteplanering är processen där individer eller företag organiserar sina ekonomiska affärer på så sätt att de minimerar skattebördan. Detta inkluderar olika strategier och åtgärder som hjälper till att förvalta och optimera de skatter som betalas till skattemyndigheterna. Varför är [...]

Vad innebär obeskattade reserver?

Obeskattade reserver är summor som ett företag kan avsätta i syfte att jämna ut vinsten över olika räkenskapsår och därmed skjuta upp skattebetalningen till framtiden. Denna praxis är vanlig inom Redovisning och är ett sätt för företag att hantera ekonomiska svängningar. Syftet [...]

Vad är en ekonomisk händelse?

Vad är en ekonomisk händelse? En ekonomisk händelse är en händelse eller transaktion som påverkar ett företags finansiella ställning och som kräver redovisning. Dessa händelser kan vara interna eller externa och påverkar företagets tillgångar, skulder, och eget kapital. Typer av Ekonomiska Händelser [...]

Redovisnings Lösningar för alla företagsbehov

Prisvärda Bokföringstjänster för Små och Medelstora Företag – Löpande bokföring, avstämningar, årsredovisningar, fakturering och mer från endast 595 kr per timme

Smidig Bokslutsavstämning och Bolagsskattshantering – Vi erbjuder Årsbokslut till förmånliga priser från endast 850 kr per timme.

Förenkla Dina Deklarationer med Våra Professionella Tjänster i Stockholm – Låt Oss Hantera Dina Moms-, Bolags– och Skattedeklarationer m.m.

Effektiv Löneadministration för Företag i Stockholm – Beräkning av löner, förmåner, ersättningar och avdrag, Lönehantering, Semesterberedning och Mer.

Tydliga Årsredovisningar och Effektiva Redovisningstjänster i Stockholm – Balansräkning, och Resultaträkning.

För Ekonomisk Rådgivning, Affärsutveckling, Företagsförvärv, Digitalisering, Aktieägaravtal, Bolagsbildning, Bolags- och Styrelseändringar, Budgetering, Företagsanalys – för Skräddarsydda Rådgivningslösningar.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.