Ekonomi & Finansiering

Vad innebär en resultaträkning?

Vad innebär en resultaträkning? En resultaträkning är en finansiell rapport som ger en översikt över ett företags intäkter, kostnader och resultat under en specifik period. [...]

Vad är löpande bokföring?

Vad är löpande bokföring? Löpande bokföring är en kontinuerlig process där ett företag regelbundet uppdaterar sina ekonomiska transaktioner. Detta inkluderar allt från inköp och försäljning [...]

Vad är självkostnad?

Vad är självkostnad? Självkostnad refererar till den totala kostnaden för att producera en vara eller tjänst. Det inkluderar alla direkta och indirekta kostnader som uppkommer [...]

Vad är förvaltningsresultat?

Vad är förvaltningsresultat? Förvaltningsresultat är ett finansiellt mått som används för att utvärdera ett företags prestation från dess kärnverksamhet utan att inkludera effekterna av finansieringskostnader [...]

Vad innebär konsolidering?

Vad innebär konsolidering? Konsolidering inom företag refererar till processen där ett företag kombinerar finansiella rapporter från olika delar av dess organisation för att presentera en [...]

Redovisnings Lösningar för alla företagsbehov

Prisvärda Bokföringstjänster för Små och Medelstora Företag – Löpande bokföring, avstämningar, årsredovisningar, fakturering och mer från endast 595 kr per timme

Smidig Bokslutsavstämning och Bolagsskattshantering – Vi erbjuder Årsbokslut till förmånliga priser från endast 850 kr per timme.

Förenkla Dina Deklarationer med Våra Professionella Tjänster i Stockholm – Låt Oss Hantera Dina Moms-, Bolags– och Skattedeklarationer m.m.

Effektiv Löneadministration för Företag i Stockholm – Beräkning av löner, förmåner, ersättningar och avdrag, Lönehantering, Semesterberedning och Mer.

Tydliga Årsredovisningar och Effektiva Redovisningstjänster i Stockholm – Balansräkning, och Resultaträkning.

För Ekonomisk Rådgivning, Affärsutveckling, Företagsförvärv, Digitalisering, Aktieägaravtal, Bolagsbildning, Bolags- och Styrelseändringar, Budgetering, Företagsanalys – för Skräddarsydda Rådgivningslösningar.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.