Företagsformer och Strukturer

Vad Är Ett Kommanditbolag?

Ett Kommanditbolag (KB) i Sverige är en unik företagsform som kombinerar element av partnerskap och aktiebolag. Det inkluderar två distinkta typer av delägare: Komplementärer: Dessa delägare har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder och åtaganden. De är ansvariga för att hantera företagets [...]

Vad Är Ett Handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer (bolagsmän) går samman för att driva en verksamhet tillsammans. Alla bolagsmän har personligt och solidariskt ansvar för bolagets skulder och avtal. Detta innebär att varje bolagsman kan hållas ansvarig för hela bolagets [...]

Vad Är Handelsbolag?

Ett handelsbolag är en form av samarbete mellan två eller flera personer, kända som bolagsmän, som gemensamt driver en näringsverksamhet. Det är en icke-juridisk person, vilket innebär att bolagsmännen personligen ansvarar för bolagets skulder och andra förpliktelser. När du etablerar ett handelsbolag, [...]

Vad Är Ett Lagerbolag?

Ett lagerbolag (även känd som aktiebolag) är en företagsform där företaget har ett eget juridiskt personnummer och där ägarna (aktieägarna) har begränsat personligt ansvar för företagets skulder. Aktieägarna riskerar endast det kapital de har investerat i företaget. Här följer en detaljerad beskrivning: [...]

Vad Är En Faktura?

En faktura är ett dokument som skapas av en säljare och skickas till en köpare, och som specificerar de varor eller tjänster som har levererats, deras pris, och de totala belopp som köparen ska betala. Här följer en detaljerad beskrivning: Beskrivning av [...]

Vad Kostar Det Att Anställa?

Kostnaden för att anställa personal i Sverige varierar beroende på flera faktorer som lönenivå, arbetsgivareavgifter, förmåner och eventuella andra kostnader som arbetskläder eller utbildning. Här följer en detaljerad beskrivning: Beskrivning av Kostnader för Anställning: Lönekostnader: Baslönen är den största kostnaden och den [...]

Vad Är Bokslut?

Ett bokslut är ett finansiellt dokument som sammanställer ett företags ekonomiska position vid en specifik tidpunkt, oftast vid slutet av ett räkenskapsår. Här följer en detaljerad beskrivning: Beskrivning av Bokslut: Huvudkomponenter: Bokslutet består vanligtvis av en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys, [...]

Vad Är Enskild Firma?

En Enskild Firma är en företagsform där en enskild person driver sin verksamhet utan att ha någon juridisk separation mellan sig själv och företaget. Här följer en detaljerad beskrivning: Beskrivning av Enskild Firma: Juridisk Identitet: I en Enskild Firma, är företagsägaren personligen [...]

Redovisnings Lösningar för alla företagsbehov

Prisvärda Bokföringstjänster för Små och Medelstora Företag – Löpande bokföring, avstämningar, årsredovisningar, fakturering och mer från endast 595 kr per timme

Smidig Bokslutsavstämning och Bolagsskattshantering – Vi erbjuder Årsbokslut till förmånliga priser från endast 850 kr per timme.

Förenkla Dina Deklarationer med Våra Professionella Tjänster i Stockholm – Låt Oss Hantera Dina Moms-, Bolags– och Skattedeklarationer m.m.

Effektiv Löneadministration för Företag i Stockholm – Beräkning av löner, förmåner, ersättningar och avdrag, Lönehantering, Semesterberedning och Mer.

Tydliga Årsredovisningar och Effektiva Redovisningstjänster i Stockholm – Balansräkning, och Resultaträkning.

För Ekonomisk Rådgivning, Affärsutveckling, Företagsförvärv, Digitalisering, Aktieägaravtal, Bolagsbildning, Bolags- och Styrelseändringar, Budgetering, Företagsanalys – för Skräddarsydda Rådgivningslösningar.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.