Moms och Skatter

Var skickar man Årsredovisningen? 📬

När det är dags att skicka in årsredovisningen ska den lämnas till Bolagsverket i Sverige. Detta är en viktig del av företagets årliga rapporteringskrav och bidrar till att företagets finansiella information är tillgänglig och transparent för allmänheten. Skicka in till Bolagsverket 🏢 [...]

Vad Betyder Bokföringsdatum?

Bokföringsdatum är det datum då en ekonomisk händelse registreras i företagets bokföring. Det markerar den punkt när transaktioner som inköp, försäljning, betalningar och mottagningar officiellt bokförs i företagets räkenskaper.📅 Skillnaden Mellan Bokföringsdatum och TransaktionsdatumDet är viktigt att skilja mellan bokföringsdatum och transaktionsdatum. [...]

Vad Innebär ”Exklusive Moms”?

"Exklusive moms" innebär att det angivna priset för en vara eller tjänst inte inkluderar mervärdesskatt (moms). Moms är en skatt som läggs på försäljningspriset och betalas av slutkonsumenten. För mer information om moms, besök vår sida om moms i företag. ExempelOm en [...]

Vad blir lönetaket i fåmansbolag för inkomståret 2024?

För inkomståret 2024, kommer lönetaket i fåmansbolag i Sverige att vara antingen: Grundläggande Belopp: 445,800 SEK, vilket motsvarar 6 gånger inkomstbasbeloppet, plus 5% av företagets totala kontanta löner. Alternativt Belopp: 713,280 SEK, vilket är lika med 9,6 gånger inkomstbasbeloppet. Beskrivning av Lönetak: [...]

Hur påverkar inkomstbasbeloppet 2024 den maximala pensionsgrundande inkomsten?

Maximal pensionsgrundande inkomst för år 2024 är starkt kopplad till inkomstbasbeloppet: Grundande belopp: Den maximala pensionsgrundande inkomsten är satt till 614 934 SEK. Beräkning: Detta belopp motsvarar 8,07 gånger inkomstbasbeloppet. Viktiga punkter: Inkomstbasbeloppets roll: Det är en grundläggande faktor som bestämmer gränserna [...]

Vad är inkomstbasbeloppet för 2024 i Sverige?

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2024 till 76 200 SEK 💰, vilket innebär en ökning med 1 900 SEK 🔼 jämfört med 2023. Denna justering speglar ekonomiska förändringar och påverkar många aspekter av det ekonomiska livet, från pensionssparande till skatteberäkningar. För mer [...]

Redovisnings Lösningar för alla företagsbehov

Prisvärda Bokföringstjänster för Små och Medelstora Företag – Löpande bokföring, avstämningar, årsredovisningar, fakturering och mer från endast 595 kr per timme

Smidig Bokslutsavstämning och Bolagsskattshantering – Vi erbjuder Årsbokslut till förmånliga priser från endast 850 kr per timme.

Förenkla Dina Deklarationer med Våra Professionella Tjänster i Stockholm – Låt Oss Hantera Dina Moms-, Bolags– och Skattedeklarationer m.m.

Effektiv Löneadministration för Företag i Stockholm – Beräkning av löner, förmåner, ersättningar och avdrag, Lönehantering, Semesterberedning och Mer.

Tydliga Årsredovisningar och Effektiva Redovisningstjänster i Stockholm – Balansräkning, och Resultaträkning.

För Ekonomisk Rådgivning, Affärsutveckling, Företagsförvärv, Digitalisering, Aktieägaravtal, Bolagsbildning, Bolags- och Styrelseändringar, Budgetering, Företagsanalys – för Skräddarsydda Rådgivningslösningar.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.