Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Vad som tillämpas inom  bokföring?

Det finns olika lagar och regler som ska tillämpas när det gäller bokföring. Dessa regler tillämpas  inom  alla bolagsformer så som aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor samt föreningar. Löpande bokföring är ett centralt begrepp när man pratar om redovisning. Vilket innebär att affärshändelser ska bokföras (registreras) löpande. Det betyder att man inte får vänta för länge med att registrera företagets affärshändelser.

En affärshändelse är i sin tur de aktiviteter (händelsen) som påverkar ekonomin i ett företag. Ditt hör bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton men också överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar. Affärshändelser (förändring)  sker också när varor och tjänster köps och säljs, när försäljningar genomförs eller när inventarier köps in. Egna insättningar och uttag är också affärshändelser.

När man tänker bokföring så kan det komma upp en hel del frågor, som när, var och varför ?

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum. Verifieringen kallas en verifikation.

Exempel på verifiering till en affärshändelse kan vara ett kvitto, faktura eller en reseräkning, en inbetalning eller en utbetalning. Enkelt förklarat att alla händelser som inträffar är en verifikation som behöver bokföras som en händelse i bokförings programmet på ett lämpligt konto.

Hur det skiljer sig i dom olika bolagsformer?

Beroende på företagsform och storlek , kan ett företag avsluta sin löpande bokföring med en årsredovisning , ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Företaget kan använda olika normgivning när årsredovisningen alternativt årsbokslutet ska upprättas.

Aktiebolag

Ett  aktiebolag kan välja att använda olika metoder (normgivning) när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Där  tillämpas dom olika valmöjligheterna beror på om aktiebolag är ett mindre eller större företag samt om AB frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisnings regler.

 • Mindre aktiebolag tillämpar årsredovisningen med  K2, K3

 • större aktiebolag tillämpar k3 samt gäller reglerna dom aktiebolag som inte tillämpar de internationella reglerna
 • Mindre aktiebolag tillämpar årsredovisningen med  K2, K3

 • Större aktiebolag tillämpar k3 samt gäller reglerna dom aktiebolag som inte tillämpar de internationella reglerna

Handelsbolag

Hur ett handelsbolag ska avsluta den löpande bokföringen beror på om det ägs av enbart fysiska personer eller om någon delägare är en juridisk person. Den normgivning som företaget kan använda beror på om den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut.

 • Mindre bolag som enbart har fysiska personer avslutas med årsbokslut

 • Om företaget har som högst 3 miljoner i årsomsättning går det även att avsluta med ett förenklad form ( årsredovisning )

 • Frivilligt att upprätta en årsredovisning

 • Större bolag som enbart är fysiska personer som delägare ska avsluta med årsredovisning

Enskilda Firman

En enskild näringsidkare kan välja att använda olika normgivning när ett årsbokslut eller en årsredovisnings ska upprättas. Valmöjligheterna beror på om den enskilda näringsverksamhet är  en mindre eller större företag och om den  enskilda näringsidkaren frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening kan välja att använda olika normgivning när föreningen ska upprätta sin årsredovisning. Valmöjligheterna beror på om föreningen är ett mindre eller större företag samt om föreningen frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

 • När den ekonomiska föreningen är mindre företag

 • Årsredovisningen enligt K3

 • Årsredovisningen enligt K2

 • En större ekonomisk förening ska tillämpa det allmänna rådet BFNAR

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund kan välja att använda olika normgivning när de ska upprätta sitt årsbokslut eller sin årsredovisning. Vad föreningen får använda beror på dess storlek samt om den frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisning reglerna. Ideella föreningar och registrerade trossamfund delar av sådana samfund enligt lagen om trossamfund benämns på dessa sida som ”föreningar ”

 • En förening som är mindre företag och vars omsättning överstiger 3 miljoner kronor ska upprätta ett årsbokslut vid räkenskapers utgång
 • En förening kan frivilligt välja att upprätta årsredovisning

(K1-K4) kategorier

Här  får du  veta de viktigaste principerna i respektive regelverk. Bokföringsnämnden har delat in redovisningsreglerna för företag i fyra kategorier ( k1-K4). Skillnaderna mellan dom olika regelverken är graden av förenkling av redovisningsreglerna. särskilda regler gäller när ett företag ska börja tillämpa ett K-regelverk för första gången. samt när förtaget vill byta mellan dom olika regelverken. K är en förkortning av kategori.

K1

 • Enskilda näringsidkare (enskild firma)

 • Som upprättar förenklad årsbokslut

 • Ideella föreningar

 • Trossamfund som upprättar förenklad årsbokslut

 • förenklad redovisningsregler för dom alla minsta företagen

K2

K3

K4

 • Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

Regelverket är regelbaserad

Det finns tabeller som beskriver olika situationer, tex vid vilken tidpunkt som en inkomst blir en intäkt. Målet är att regelverket ska vara heltäckande och ge vägledning i samtliga situationer som företaget måste redovisa. Samtliga regler som företaget behöver när årsbokslut ska upprättas finns i huvudsak i det allmänna rådet med tillhörande vägledning. När det kommer till dom olika delarna inom redovisning som  löpande bokföring så är viktigt att känna till.

Vilka olika regler och lagar som ska tillämpas från första början för att helheten ska bli korrekt och man ska tillämpa rätta lagar och föreskrifter. När det kommer till att man väljer att sköta sin egen bokföring är det oftast tanken att det är enklare än vad som är den faktiska faktorn. Väljer man att anlita en  bokföringsbyrå som tillämpar all sin kunskap inom dom olika regelverken kan man ta all sin fokus på sin kärnverksamhet för att förverkliga sina idé.

Självfallet så minns det alltid mögligeten och utrymmet att  man anlita redovisningsbyrå för olika delar inom redovisningen så man gör en del själv.

Det som är viktigt att fullända är att sammanfattningsvist  är att beroende vilken bolagsform som erat företag kommer tillämpa och om ni kommer vara juridiska eller fysiska person som kommer vara involverade  i företaget så spelar det en viktigt roll hur helheten kommer utformas. Vilken regelverk som kommer vara aktuellt och som kommer tillämpas i redovisningen  för er.

Ifall företaget stort eller lite .generellt ser man storleks fördelning vid tre miljoner. Hur stor omsättning det kommer vara i eran resultat så finns det regler och det blir förenklad bokslut, ett bokslut eller årsredovisning. Den generella rekommendationerna när det kommer till redovisning är att man anlitar en  auktoriserad redovisning byrå som även är digitaliserad  och som löpande under året upprättar sina kunskaper inom olika områden för att öka sitt kvalité inom löpande bokföring.

Relaterade Artiklar:

 1. Vilken Företagsform Ska Jag Välja?: En guide för att hjälpa dig att välja den mest lämpliga företagsformen för din verksamhet. Förstå olika företagsformer
 2. Att Välja Rätt Bokföringsprogram: Tips och råd för att hitta det bokföringsprogram som bäst passar ditt företags behov. Läs om att välja bokföringsprogram
 3. Dags att Deklarera 2021: Viktig information och tips inför deklarationen för året 2021. Få hjälp med deklarationen
 4. Fördelar med att Ta Hjälp av en Redovisningsbyrå: Lär dig hur en redovisningsbyrå kan effektivisera och förbättra ditt företags ekonomihantering. Utforska fördelarna
 5. Bokslut Enskild Firma Steg för Steg: En praktisk guide för att upprätta bokslut för din enskilda firma. Följ guiden här
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment