Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Riksdagen har beslutat om ’Regler för pendling’: Nya regler som ska tillämpas för resor till och från arbetet

Med de nya ’Regler för pendling’ kommer det att ske stora förändringar i hur pendlingsavdrag hanteras. Avdraget ska inte längre vara ett avdrag utan en skattereduktion som är regionalt differentierad, vilket innebär att särskilja, göra skillnad, och avgränsa från varandra.

Dessa regler är också avståndsbaserade och färdmedelsneutrala. Denna betydande lagändring kommer att träda i kraft den 1 januari 2023. Det är viktigt att förstå de nya ’Regler för pendling’ för att kunna planera din pendling och skatteplanering mer effektivt.

Skattereduktion istället för avdrag: Nya regler för pendling och skattemässiga förmåner

Skattelättnad som är enligt dom nya reglerna kommer inte ges i form av avdrag utan som skattereduktion. Skattelättnaden blir då me rättvis och oberoende av inkomst, eftersom reduktionen dras av från den framräknade skatten och inte från inkomsten förre skatt.

Utgångspunkten är att skattelättnad för arbetsresor ska vara avstånds baserade och färdmedels neutral. De betydde att val av färdmedel eller kostnader för dessa inte ska ha någon betydelse.

Men man man vill ändå särskilja regionalt för skattereduktion som inbär att ett särskilda krav ska gälla för personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa storstadsområden. De ska ha en längre avstånd mellan bostaden och arbetsplats för att vara berättiga för skattereduktion.

15 km är den minsta avståndet enkel väg.

För att ha rätt till skattereduktion för arbetsresor  enligt dom nya reglerna ska avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen enkel väg överstiga 15 km. Vad detta innebär är att kortare avstånd än 15 km för enkel resa så får man ingen skattereduktion.

Enligt dagens regler motsvarar beloppsgränsen på 11 000 kr ett reseavstånd på knappt 15 km enkel väg (räknat på 210 arbetsdagar).

Storstadskommun där är minsta avstånd 30 km enkel väg

En högre avstånds gräns gäller för dom som bor och arbetar i storstaden för att få skattereduktion. Vad det innebär är att skattereduktion för den delen som överstiger 30 km enkel resa mellan bostaden och arbetsplatsens.

Det krävs att man bodde bor och arbetar i en storkommun för att kunna få skattereduktion. Vilka som är storstadskommuner regleras i en bilaga till inkomst skattelagen och är 29 st till antalet. Det är:

Regler för pendling: Övre avståndsgäns – 80 km enkel

 • Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna.

 • Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker kommuner.

 • Västra Götalands län: Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille kommuner.

 • Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge kommuner.

En högre avstånds gräns gäller för dom som bor och arbetar i storstaden för att få skattereduktion. Vad det innebär är att skattereduktion för den delen som överstiger 30 km enkel resa mellan bostaden och arbetsplatsens. Det krävs att man bodde bor och arbetar i en storkommun för att kunna få skattereduktion. Vilka som är storstadskommuner regleras i en bilaga till inkomst skattelagen och är 29 st till antalet. Det är:

Beräkning av skattereduktionen

För att ha rätt till skattereduktion krävs att man har minst 30 resdagar under året. Endast resdagar med arbetsresor på avstånd som överstiger den nedre avstånds gränsen om 15 km (respektive 30 km) ska räknas med. Högst 210 resdagar får ingå i underlaget för skattereduktion. 50 öre/km för den del av avståndet som ligger mellan den nedre och övre avstånds gränsen ska man få i skattereduktion.

Väg, bro och färjeavgifter som överstiger 8 000 kr

Om man har rätt till skattereduktion för sina arbetsresor, så kan man även ha rätt till skattereduktion för väg-, bro- och färjeavgifter. Då krävs dock att man har betalat över 8 000 kr i avgifter, och belopp som överstiger 8 000 kr ger då skattereduktion.

Avdraget för trängselskatt avskaffas

Enligt de nya reglerna så avskaffas avdraget för trängselskatt. Anledningen till att trängselskatt inte ska ersättas vid inkomstbeskattningen är principiella skatterättsliga skäl. När det gäller trängselskatten försvagas också skattens styrande effekt om den får dras av.

För att öka incitamenten (anledning) för skattskyldiga att begränsa sin bilkörning mellan bostaden och arbetsplatsen och i stället välja kollektiva transportmedel bör avdraget för trängselskatt avskaffas.

Avdrag för arbetsresor vid sjukdom  avskaffas

Avdraget för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil i samband med ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning avskaffas. I stället ska personer som på grund av sjukdom/ funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil ha rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor. Utgångspunkten ska vara att personen får skattereduktion för de verkliga bilkostnaderna.

Även väg-, bro- och färjeavgifter samt parkeringsavgift bör ingå som en kostnad vid beräkningen av skäliga utgifter för arbetsresor. Vid beräkningen bör dock, liksom i dag, hänsyn tas till eventuella bidrag som t ex bil stödd till personer med funktionsnedsättning. Skattereduktionen är 30% av underlaget till den del som överstiger 11 000 kr under beskattningsåret. Det blir dock inte någon särreglering för personer som är tvungna att använda bil enbart på grund av sin ålder.

Skattereduktionens ordningsföljd enligt dom nya reglera

Enligt de nya reglerna ska skattereduktion för arbetsresor göras efter regional skattereduktion, men före skattereduktion för underskott av kapital. Skattereduktion för arbetsresor räknas endast av mot kommunal inkomstskatt. En hänvisning till skattereduktionen görs i lagen om avräkning av utländsk skatt.

Gäller från 1 januari 2023

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2023. Ändringarna tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022.

Tre uppmaningar till regeringen

Riksdagen har även riktat tre tillkännagivanden (uppmaningar) till regeringen om att återkomma med förslag om en höjning av den övre avstånds gränsen för arbetsresor, höjd kilometer sats samt höjd milersättning för resor i tjänsten.

Regler för pendling: Resor med egen bil

Du får i vissa fall dra av kostnader för resor med egen (privat) bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp som inkomståren 2021 och 2022 är 18,50 kr/mil. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Resor med förmånsbil (företagsbil som man hyr leasar)

Du som beskattas för bilförmån för inkomståren 2021 och 2022 får dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbilar) för resor till och från arbetet.

Villkor som gäller vid  avdrag för resor med bil

 • Minst 5 km mellan hemmet och arbetsplatsen
 • Regelmässig tidsvinst på minst två timmar per dag jämförelsevis med kommunala färdmedel
 • Vid platser där det saknas kommunala färdmedel få avdraget göras vis minst 5 km
 • Vid minst 60 dagar per år om bilen används i tjänst får man göra avdrag för kostnader per dag vid tjänsteresor
 • Ändvänd bilen som tjänstebil under minst 160 dagar per år medges avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I båda fallen krävs en minsta körsträcka i tjänsten på 300 mil.

Tvåhjulingar

Följande schablonavdrag gäller för tvåhjulingar:

Inkomstår 2021 Inkomstår 2022
Motorcykel/moped bil 9 kr/mil 9 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil 4,50 kr/mil
Cykel 350 kr 350 kr

Funktionsnedsättning, sjukdom eller ­ålder

Om du kan inkomma med underlag där det framkommer  att du måste ­använda bilen på grund av

 • Hög ålder

 • Sjukdom
 • Funktionsnedsättning

DÅ får du dra av dina verkliga kostnader istället för schablonbeloppet per mil. Om detta skulle bli mer förmånligt, dock med högst det dubbla schablonbeloppet. I sådana fall gäller inte heller reglerna om tidsvinst och minsta avstånd.

Du måste reducera kostnad¬erna med eventuella bidrag du har fått, exempelvis bil stöd på grund av funktionsnedsättning. Även i detta fall får man bara avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr för 2021 och 2022.

Relaterade Artiklar:

 1. Hur Skiljer sig Redovisningen i Olika Företag?: En artikel som belyser skillnaderna i redovisningsmetoder mellan olika företagstyper. Utforska redovisningsskillnader
 2. Fördelar med att Ta Hjälp av en Redovisningsbyrå: En översikt över de många fördelarna med att anlita en professionell redovisningsbyrå. Läs om fördelarna
 3. Allt Du Behöver Veta om ROT-Avdrag: En omfattande guide om ROT-avdrag och hur det påverkar skattelättnader. Lär dig om ROT-avdrag
 4. Vad är En Enskild Firma?: En detaljerad beskrivning av vad en enskild firma är och dess funktioner. Förstå enskilda firmor
 5. Skattereduktion för Hushållstjänster – När Leverantören Får Betalt: Information om skattereduktion för hushållstjänster och hur det gynnar både konsumenter och leverantörer. Utforska skattereduktionen
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment