Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Går du i tankarna att starta aktiebolag? Då har du kommit alldeles rätt! I denna artikel går vi igenom 5 enkla steg som tar dig igenom allt du behöver tänka på när du planerar att starta aktiebolag. Men innan vi går igenom själva processen med att starta aktiebolag, låt oss titta närmare på vad ett aktiebolag är och hur mycket det faktiskt kostar att starta ett.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och kan drivas av en eller flera ägare. Ägaren kallas för aktieägare och kan vara en fysisk eller juridisk person (företag). En vanlig fråga kring aktiebolag är hur mycket det kostar. Att starta en privat aktiebolag kostar idag 25 000 kr i aktiekapital. Man behöver inte nödvändigtvis betala hela summan kontant. Utan man kan använda så kallade apportegendom som betalning eller låna pengar på banken. Apportegendom måste vara till nytta för företaget och måste yttras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Om man vill starta ett publikt aktiebolag, där personer kan köpa aktier på börsen, kostar det istället 50 000 kr. Aktiebolag är en väldigt fördelaktig företagsform då man som ägare inte är personligt ansvarig för företagets ekonomi. Du blir alltså inte betalningsskyldig som privatperson att betala av aktiebolagets skulder. Men det finns undantag då man blir betalningsskyldig om exempelvis bokföringen eller årsredovisningen inte gjorts korrekt och man är VD eller med i bolagets styrelse. Vilket är väldigt vanligt i mindre bolag där aktieägarna sitter med i styrelsen eller själv är VD.

Bokföringsskyldighet och krav på revisor i aktiebolag

Alla juridiska personer är bokföringsskyldiga, vilket inkluderar aktiebolag. Bokföringen ska ske löpande och räkenskapsåret avslutas alltid med en årsredovisning. Sedan 2010 finns det inget krav på att man har en revisor i mindre aktiebolag. För att aktiebolaget ska behöva en revisor ska följande minst två av dessa krav uppfyllas under de senaste två åren:

 • fler än 3 anställda i medeltal
 • balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kr
 • nettoomsättning på mer än 3 miljoner kr

Vilket betyder att nystartade aktiebolag inte behöver anställa en revisor under de två första åren oavsett omsättning eller storlek. Vissa typer av aktiebolag kan inte välja bort att anlita en revisor, oberoende av bolagets storlek. Dessa är publika aktiebolag, aktiebolag med särskild lagstiftning som säger att de måste ha revisor eller aktiebolag med särskild begränsning av vinstutdelning.

Även om aktiebolaget inte uppfyller kravet för att ha en revisor kan man välja att anlita en ändå. Detta kan vara fördelaktigt om man planerar att växa snabbt eller har många intressenter för bolaget då det skapar förtroende. Det kan också hjälpa till om du planerar att sälja bolaget då årsredovisningarna är reviderade och revisorn kan även fungera som ett bollplank och ge rådgivning.

Hur startar man ett aktiebolag?

Här nedan kan du enkelt följa 5 steg för att starta ett aktiebolag. Vi går igenom vart du ska ansöka och vad nästa steg är efter ansökan om registrering av aktiebolag är godkänd.

Steg 1: Besluta om att starta aktiebolag

Första steget är att besluta om att starta aktiebolag. Som tidigare nämn kan man starta aktiebolaget ensamt eller tillsammans med andra. Personen eller personerna som väljer att starta aktiebolaget kallas för stiftare. I samband med beslutet ska man även upprätta en så kallas stiftelseurkund. I stiftelseurkunden ska det finnas förslag till bolagsordning (bla. typ av verksamhet samt verksamhetsnamn), kostnad per aktie och uppgift om funktionärer i bolaget.

Steg 2: Öppna ett företagskonto för aktiebolaget

Nästa steg är att gå till banken och öppna ett företagskonto där man betalar in aktiekapitalet på 25 000 kr. Är man flera aktieägare, exempelvis 2 personer som äger 50% vardera, ska man betala in 12 500 kr/person till företagskontot. Alla som ska teckna aktier i bolaget måste skriva under aktieteckningen och det ska framgå i stiftelseurkund hur många aktier som tecknas. Därefter ska banken ta fram ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Intyget ska sedan skickas till Bolagsverket och vara underskrivet av en kontaktperson på banken.

Steg 3: Registrera aktiebolaget hos Bolagsverket

När föregående steg är klar ska alla stiftare skriva under stiftelseurkund. När det är gjort är aktiebolaget bildat och man ska anmäla registrering av aktiebolaget hos Bolagsverket. Anmälan till Bolagsverket måste ske senast 6 månader efter att aktiebolaget har bildats. Anmälan för registrering online av aktiebolag gör du på verksamts hemsida under “mina sidor”. Har man inte tillgång till e-legitimation kan man även söka in via blanketter som du finner på Bolagsverkets hemsida. Handläggningstiden för registrering kan vara allt från ett par dagar till några veckor.

I anmälan ska det framgå:

 • verksamhetsbeskrivning
 • verksamhetsnamn
 • adress
 • kontaktuppgifter
 • styrelse, vilka som är styrelseledamöter, suppleanter
 • revisor om det krävs
 • vilka som är stiftare i aktiebolaget
 • antalet aktier varje aktieägare ska ha
 • hur mycket aktierna kostar
 • räkenskapsperiod
 • bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt

Steg 4: Godkännande av aktiebolag

Bolagsverket kommer sedan att se över din anmälan och godkänna registreringen om allt är korrekt. Ibland händer det att man får nej av Bolagsverket för namnet man valt redan är taget. Då kan man få välja ett nytt eller komplettera anmälan med ett annat verksamhetsnamn. När verksamhetsnamnet är godkänt är namnet skyddat i hela Sverige.

Steg 5: Efter godkännande av aktiebolaget

När aktiebolaget är godkänt av Bolagsverket ska man anmäla verklig huvudman inom 4 veckor. Verklig huvudman är den person som har mest kontroll i företaget eller äger mest. Man ska även ansöka om F-skatt och registrerade för moms hos Skatteverket när aktiebolaget är godkänt. Vid ansökan av F-skatt ska man fylla i förväntat vinst i bolaget vilket bestämmer bolagets preliminärskatt.

Sammanfattning

Har du fler frågor kring registrering av aktiebolag eller vill ha hjälp med redovisning är det bara att kontakt oss. På Astra Redovisning AB har vi bred erfarenhet av bokföring och årsredovisning för aktiebolag. Vi erbjuder även stöd och rådgivning kring olika företagsfrågor man kan ställas inför. Vårt mål är att hjälpa våra kunder maximera vinsterna och dra ner på kostnaderna. Kontakt oss genom att klicka på knappen nedan.

 

 

Relaterade Artiklar:

 1. Bokslut Enskild Firma Steg för Steg: En detaljerad guide för att upprätta bokslut i en enskild firma. Följ guiden steg för steg

 2. Övergång från Enskild Firma till Aktiebolag – Din Guide i Sverige: En omfattande guide för att omvandla en enskild firma till ett aktiebolag. Läs om övergången

 3. Hur Företagare Kan Hantera Sin Egen Bokföring: Praktiska tips för företagare om hur man effektivt kan hantera sin egen bokföring. Lär dig hantera din bokföring

 4. Redovisningskonsult – Vilken Roll Har en Konsult på Redovisningskontoret?: En insikt i rollen och betydelsen av en redovisningskonsult på ett redovisningskontor. Upptäck konsultens roll

 5. Vilken Företagsform Ska Jag Välja?: En guide för att hjälpa dig att välja den mest lämpliga företagsformen för din verksamhet. Utforska olika företagsformer

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment