Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Har du vänner eller kollegor som du vill gå samman med och starta företag? Då kan företagsformen handelsbolag vara något för er! Det är även väldigt passande om man inte vill lägga någon större summa direkt vid uppstart av företaget. I denna artikel kommer vi gå igenom mer om vad ett handelsbolag är samt hur du ska gå tillväga om du vill starta ett. Vi ger även tips på vad som bör finnas med i ett kompanjonsavtal.

Vad är ett handelsbolag?

Handelsbolag är en företagsform som passar dig som vill starta företag tillsammans med en eller flera personer. Delägarna i handelsbolaget kallas för bolagsmän och kan vara antingen fysiska eller juridiska personer. Ett handelsbolag är en egen juridisk person vilket betyder att företaget kan gå in i avtal med andra, anställa personal och delta i rättegångar. Dock är det delägarna i handelsbolaget som är ekonomiskt ansvarig för eventuella skulder. Till skillnad mot aktiebolag där bolaget själv är ansvarig för ekonomin.

Vinsten i handelsbolaget fördelas mellan bolagsmännen enligt överenskommet. Antingen genom muntligt eller skriftligt avtal. För att starta ett handelsbolag krävs inget startkapital. Istället kan bolagsmännen komma överens om att sätta in ett visst kapital i företaget. Den enda obligatoriska kostnaden är den för registrering av handelsbolaget vilket är 1 100 kr om du väljer att ansöka genom verksamt.se e-tjänst. Övrig registrering för F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering är gratis. I företagsnamnet måste ordet “handelsbolag” finnas med.

Fördelar med ett handelsbolag

Främsta fördelen med ett handelsbolag är att det är lätt att starta och kräver inget startkapital. Vilket gör det väldigt smidigt för dig som snabbt och enkelt vill starta ett företag med en eller flera personer. Eftersom handelsbolaget är en juridisk person kan handelsbolaget ingå i avtal och vara delägare i andra företag.

Ytterligare krävs det oftast bara löpande bokföring och bokslut i handelsbolag. Det är endast större handelsbolag eller handelsbolag med minst en juridisk ägare som behöver lämna in årsredovisning till Bolagsverket. Om man vill ta in fler delägare i handelsbolaget är detta enklare än i andra företagsformer.

Nackdelar med ett handelsbolag

Det är delägarna i handelsbolaget som bär ekonomiskt ansvar för verksamheten. Så om handelsbolaget inte skulle lyckas att betala sin skulder är det delägarna som måste betala. Dessutom behöver man de andra delägarnas tillåtelse rent juridiskt för att kunna lämna handelsbolaget.

Om du går med i ett redan startat handelsbolag som delägare ansvarar du både för föregående och framtida skulder. Så det är viktigt att undersöka handelsbolaget noga innan man skriver på några avtal. När man registrerar namnet på handelsbolaget blir det endast skyddat i det län där du registrerar företaget, vilket betyder att andra företag kan ta samma namn i andra län.

Skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag

Skillnaden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag är delägarnas ansvar i bolaget. Kommanditbolag är en annan form av handelsbolag där en eller flera av delägarna har begränsat ekonomiskt ansvar i företaget. Personen eller personerna kallas då för kommanditdelägare och ansvarar endast för den kapitalinsats som investerats i företaget.

I varje kommanditbolag måste det finnas minst en komplementär som har obegränsad ansvar i bolaget och en kommanditdelägare. Kommanditbolag får teckna avtal,vara del i rättegångar och anställa personal.  Liksom för handelsbolag måste företagsnamnet innehållet ordet “kommanditbolag”.

Kompanjonsavtal

Det finns ingen lag som säger att man måste skapa ett kompanjonsavtal när man bildar ett handelsbolag. Men vi rekommenderar starkt att du gör det! Det kommer hjälpa dig och dina delägare veta vem som ansvarar för vad och hur stor del var och en äger i handelsbolaget och hur vinsten ska fördelas. Eftersom man är ekonomiskt ansvarig för handelsbolagets skulder är det extra viktigt att man vet vem som bär ansvar för vad.

Det bästa är att sätta sig ner tillsammans och skriva allting på ett papper. Muntligt funkar också men det är alltid bäst att ha det skrivet på ett papper som alla berörda skriver under. Se sedan till att spara pappret, ta gärna kopior eller ladda upp det elektroniskt så alla kan få var sin kopia.

Så vad ska man inkludera i ett kompanjonsavtal? Först och främst bör man börja med att beskriva vilka som är delägare och hur stor del av företaget de ansvarar för. Exempelvis vilket arbete de kommer utföra, arbetstider och vem som har rätt att göra vad.

Sedan bör man även inkludera hur vinsten ska fördelas eller investeras, egna uttag och andra förmåner samt åtgärder om uppgifter inte skötts. Ytterligare är det bra att inkludera hur man gör om man vill ta in nya delägare eller om en delägare bestämmer sig för att lämna. Känner man sig osäker kan man ta in en rådgivare som hjälper er med vad som bör finnas med.

Lön och skatt i handelsbolag

Som delägare i ett handelsbolag har du ingen lön, istället tar man ut egna uttag från företaget. Om man vill sätta in pengar i företaget kallas detta för egna insättningar. Det är delägarna i handelsbolaget som betalar skatt och egenavgifter på handelsbolagets vinst.

Hur stor andel av vinsten vardera delägare ska betala beror på hur stor andel av bolaget de äger. Äger varje delägare lika stor del delar man summan lika mellan alla delägare. Delägarna ska lämna in en preliminär inkomstdeklaration som beskriver förväntad vinst i handelsbolaget.

Så startar du ett handelsbolag

För att starta ett handelsbolag måste det finns minst två bolagsmän som kommer överens om att starta ett företag tillsammans. Men innan man startar processen finns det vissa krav som måste uppfyllas för att kunna bli bolagsmän i ett handelsbolag. Man får inte bli bolagsman om man är i konkurs, har näringsförbud eller har en förvaltare enligt föräldrabalken. Är detta inga problem för dig är nästa steg att avtala om att bedriva handelsbolag tillsammans med en eller flera kompanjoner.

Avtalet kan vara antingen muntligt eller så kan man skriva ett kompanjonsavtal som vi rekommenderade tidigare. Väljer ni att gör ett skriftligt avtal ska alla bolagsmän skriva under avtalet. Avtalet behöver inte skickas in någonstans, men se till att spara det ifall det behövs i framtiden om några frågor uppstår.

Därefter ska man anmäla handelsbolaget till verksamt.se genom deras e-tjänst. När man registrerar företaget får namnet på handelsbolaget skydd i det län man befinner sig i. Om man vill kan man registrera företagsnamnet i fler län, detta kostar dock och en extra avgift tillkommer för varje län man väljer att lägga till.

Man kommer sedan invänta registreringsbevis där man får ett organisationsnummer. Detta tar ofta mellan en till två veckor och man kontrollerar då alla uppgifter och om företagsnamnet finns tillgängligt. När registreringen är godkänd är handelsbolaget en juridisk person som får teckna avtal, anställa personal och vara del i rättegångar.

Sista stegen är att anmäla verklig huvudman för handelsbolaget inom 4 veckor efter registrering till Bolagsverket. Verklig huvudman för handelsbolaget är den person som ytterst äger eller kontrollerar handelsbolaget. Sedan kan man ansöka om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering för företaget. Delägarna i handelsbolaget ansöker oftast om särskild A-skatt.

Sammanfattning

Har du fler frågor kring handelsbolag eller vill ha hjälp med löpande bokföring för ditt handelsbolag är det bara att höra av dig till oss på Astra Redovisning. Vi har lång erfarenhet av löpande bokföring och bokslut för enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag.

Relaterade Artiklar:

  1. Hur Företagare Kan Hantera Sin Egen Bokföring: En guide för företagare om hur de kan hantera sin egen bokföring effektivt. Läs om att sköta egen bokföring
  2. Vad är en Handelsbolag?: En artikel som förklarar vad ett handelsbolag är och hur det fungerar. Lär dig om handelsbolag
  3. Så Startar Du Ett Aktiebolag i 5 Enkla Steg: Steg-för-steg-guide till att starta ett aktiebolag. Följ guiden för att starta aktiebolag
  4. Årsbokslut Handelsbolag: Information om årsbokslut för handelsbolag och relevanta tjänster. Utforska årsbokslut för handelsbolag
  5. Vilken Företagsform Ska Jag Välja?: Råd för att välja den rätta företagsformen för din verksamhet. Läs om olika företagsformer
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment