Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Sommar gåva eller sommarfest

Inför sommaren brukar det vara många företag som vill bjuda sina anställda på en sommarfest eller en sommar gåva . Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Intern representation är när du bjuder företagets anställda. Det kan vara att du ordnar personalfester, konferens eller kick-off. Personalfester får ordnas max två gånger per år för att vara avdragsgilla. När det kommer till en  konferens å ska det finnas ett program som omfattar minst 6 timmar per dag för att vara avdragsgill.

Representations måltider är inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid. Däremot är enklare förtäring och förfriskningar avdragsgilla med 60 kr + moms per person. Kringkostnader vid personalfester är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Sommarfest eller personalfest  på annan ort

Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år

Högst två personalfester per år är avdragsgilla (när det gäller enklare förtäring och förfriskningar, kringkostnader och resekostnader, se ovan). Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan alltså innebära att företaget inte får dra av något alls. Många företag gör ändå valet att ha en påkostat personalfest då det ändå har visat sin i slutända att företaget får mera till vist än förlust. För den uppskattningen personalen upplever så genererar det till större vinst för arbetsgivaren med mera tillgivenhet och bättre sammanhållning och uppskattning från personalens syn.

Sommar gåva

Normalt är sommar gåva till anställda skattepliktiga för den anställde och arbetsgivaravgifts belagda för arbetsgivaren. Det finns tre typer av gåvor som är skattefria för den anställde, samtidigt som de är avdragsgilla och utan arbetsgivaravgifter för företaget:

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre.

  • minnesgåvor värda upp till 15 000 kr

  • julgåvor värda upp till 500 kr

  • jubileumsgåvor värda upp till 1 500 kr (inklusive moms).

Om gåvans värde överstiger gränsen blir hela gåvan skattepliktig för mottagaren. Dessutom blir det socialavgifter på hela beloppet. Ingen av gåvorna får, för att vara skattefri, bestå av kontanter eller något som lätt kan omvandlas till pengar. Gåvorna får inte vara en ersättning för utfört arbete, eftersom gåvan då räknas som lön. Samtliga arbetstagare ska få motsvarande erbjudande.

Huvudregeln för gåvor till anställda är att de är skattepliktiga, men håller du värdet av en gåva inom en viss gräns är den skattefri. Gränsen för en julgåva går till exempel vid 500 kronor.

Relaterade Artiklar:

  1. Tjänsteresor och Redovisning – En Komplett Guide: En fullständig guide till redovisning av tjänsteresor. Utforska guiden för tjänsteresor
  2. Resor till och från Arbetet – Så Tillämpas Nya Reglerna: En översikt över de nya reglerna för avdrag för resor till och från arbetet. Läs om de nya reglerna
  3. Viktiga Steg att Ta Inför Företagsförsäljning – En Guide för Framgång: Steg-för-steg-guide för att förbereda försäljningen av ditt företag. Förbered företagsförsäljning
  4. Avdragsgilla Kostnader i Företag: En guide till vilka kostnader som är avdragsgilla i företag. Förstå avdragsgilla kostnader
  5. Julgåvor Skatteregler 2023 – Guide för Företag: En guide till skattereglerna för julförmåner och gåvor för 2023. Lär dig om skatteregler för julförmåner
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment