Astra Redovisning erbjuder årsredovisningstjänster för aktiebolag. Deras auktoriserade redovisningsekonomer har många års erfarenhet av att hjälpa företag med årsredovisningar, och deras arbete kännetecknas av hög kvalitet. De håller sig uppdaterade om respektive område och kan bidra till företagsutveckling. Astra Redovisning erbjuder skräddarsydda tjänster efter kundernas behov och ger personlig service, snabb feedback och stöd när det gäller företagets ekonomi och utveckling.

För att följa lagen måste alla aktiebolag lämna in en årsredovisning till Bolagsverket vid räkenskapsårets slut, antingen via post eller digitalt. Astra Redovisning kan hjälpa till med årsredovisningar enligt både K2- och K3-regelverken. Mindre aktiebolag kan välja att använda K2- eller K3-regelverket, medan större bolag måste följa K3-regelverket och också inkludera en kassaflödesanalys.

För att ha revisionsplikt måste företag uppfylla två eller fler av följande krav under två år i rad: ha fler än 3 anställda, en balansomslutning på mer än 3 miljoner kr, eller en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kr. Nystartade aktiebolag eller företag som inte uppfyller dessa krav behöver inte anställa en revisor. Årsredovisningen måste lämnas in senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Astra Redovisning erbjuder också andra tjänster som kan kombineras med årsredovisningen, som den löpande bokföringen och hjälp med beslut vid förvärv. Kontakta dem för mer information och skräddarsydda lösningar till förmånliga priser.