Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolag är den vanligaste företagsformen för flera personer. Här har vi samlat övergripande information om aktiebolag.

Hur man startar ett  aktiebolag?

Ett aktiebolag blir en juridisk person när det registreras hos Bolags verket. När du startar ett aktiebolag måste du sätta in 25 000 kronor eller saker värda 25 000 kronor i företaget. De som sätter in pengarna eller sakerna kan förlora dem.

Du ska bland annat:

 • skriva en stiftelseurkund

 • skriva en bolagsordning

 • välja ett företagsnamn

Företagsnamnet måste skilja sig från namn på andra företag

Välj ett företagsnamn och besluta vilken verksamhet företaget ska ha. Bolags verket kommer att   granskar ditt förslag och godkänner det om det inte är för likt namnet på något annat företag i samma bransch. Ett namn på aktiebolaget är skyddad i hela landet.

Företagsnamn för aktiebolag ska innehålla ett av följande:

 • Ordet aktiebolag

 • Förkortningen AB

 • Här kommer det en fördjupad information om de regler för företagsnamn som alla företagsformer måste följa.

Bolagsordningen är företagets samling med regler för Aktiebolag

I bolagsordningen bestäms bland annat vad företaget ska heta, hur många aktier företaget har och om företaget ska ha revisor. På bolagsstämman kan aktieägarna besluta att ändra i bolagsordningen, och då ska du skicka in en ny bolagsordning till oss.

Aktierna ges till de som betalat aktiekapitalet

När du startar företaget får de som betalat till aktiekapitalet aktier. När företaget är registrerat kan aktiekapitalet förändras, till exempel för att få in mer pengar. Ingen myndighet vet vem som äger aktier i ett företag, utan det står i företagets aktiebok.

Ta beslut för att driva ett aktiebolag

I ett aktiebolag behöver olika beslut tas, för att företaget ska fungera och utvecklas. Varje år ska aktieägarna samlas på en årsstämma där de tar beslut. Där väljer de vilka som ska sitta i styrelsen. Styrelseledamöterna kan sedan ta beslut om vissa saker på sina styrelsemöten. Hur ett aktiebolag är organiserad. bolagsstämma, aktieägare, styrelse , ordförande, vd, firmatecknare och eventuell revisor

Personer som behöver finnas i ett  aktiebolag

Det minsta möjliga aktiebolaget består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Styrelseledamöterna i styrelsen leder arbetet i företaget. Om styrelsen består av minst två ledamöter måste en ledamot vara ordförande.

Styrelsesuppleanterna ersätter ledamöterna när de inte kan delta i styrelsens arbete. Om styrelsen består av en eller två ledamöter måste det finnas minst en suppleant. Vd:n (den verkställande direktören) sköter den löpande förvaltningen. För de flesta företag är det valfritt att ha en vd. Firmatecknarna får bland annat skriva under avtal för företaget. Verklig huvudman är den som ytterst äger eller kontrollerar företaget. Aktieägarna deltar på bolagsstämman och tar beslut där och kan ta del av företagets vinstutdelning. Revisor är valfritt för de flesta företag att ha. Skriv i bolagsordningen vad som gäller för ditt företag.

Årsredovisningen ska in till oss varje år för ett AB

Varje år måste du lämna in en årsredovisning till Bolags verket. Den visar om aktiebolaget har gått bra eller dåligt under året.

Storleken på aktiebolaget spelar roll

Varje år måste du lämna in en årsredovisning till Bolags verket. Den visar om aktiebolaget har gått bra eller dåligt under året.

Storleken på aktiebolaget spelar roll

När ditt företag växer börjar fler krav gälla. Företaget måste ha revisor när det passerat vissa gränsvärden för antalet anställda, summan i balansomslutningen eller summan i nettoomsättningen. Företag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Det finns särskilda regler för företag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget, så kallade fåmansföretag. Reglerna gäller vid utdelning eller vid försäljning av företaget. Skatteverket har mer information om detta.

Avveckla aktiebolaget när det inte ska drivas vidare

Du kan avveckla aktiebolaget. Då finns det inte längre. Avveckla kan du göra genom:

 • likvidation

 • fusion

 • konkurs

 • delning

Du kan också sälja alla dina aktier till en annan person. I första taget måste du fråga andra aktieägare i företaget ifall dom önskar köpa dina aktier innan du lämnar alla till officiell försäljning.

Då fortsätter företaget finnas men du har inget med det att göra. Om du inte gör något i företaget under ett år, kallas företaget informellt vilande aktiebolag . Du måste ändå skicka in en årsredovisning till oss och uppfylla andra krav.

Publika aktiebolag säljer aktier på den öppna marknaden

Det finns privata och publika aktiebolag. De flesta aktiebolag är privata aktiebolag. Privata aktiebolags aktier får inte erbjudas till fler än 200 personer.

Publika aktiebolag måste ha 500 000 kronor i aktiekapital. De erbjuder aktier på den öppna marknaden.

Mer information om aktiebolag

Vi på Simsons Redovisingsbyrå AB har flera års erfarenhet med att jobba inom redovisning och löpande bokföring inom alla bolagsformer.

Våra auktoriserade redovisningskonsulter finns för eran befogenhet inom redovisning, lönehantering i Stockholm Vasastan.

Relaterade Artiklar:

 1. Frågor Besvarade: Kapitalförluster vid Konkurs i Onoterade Aktiebolag: En artikel som behandlar kapitalförluster vid konkurs i onoterade aktiebolag. Förstå kapitalförluster vid konkurs
 2. Hem: Upptäck Astra Redovisnings fulla utbud av tjänster och ekonomiska lösningar. Besök startsidan
 3. Redovisning för Aktiebolag: En översikt över redovisningstjänster specifikt för aktiebolag. Läs om redovisning för aktiebolag
 4. Anställa Personal – Anställningsprocessen: En guide som beskriver processen för att anställa personal i ett företag. Förstå anställningsprocessen
 5. Så Startar Du Ett Aktiebolag i 5 Enkla Steg: En steg-för-steg-guide för att starta ett aktiebolag på ett enkelt sätt. Följ guiden för att starta aktiebolag
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment