Tjänster från Astra Redovisning

Momsredovisning (VAT Reporting)

Momsredovisning är en kritisk process för varje företag, där noggrannhet och efterlevnad av regelverk är avgörande. Vi hanterar alla aspekter av moms, inklusive beräkning, rapportering och inlämning.

 • momsredovisning: Grundl√§ggande hantering av moms f√∂r f√∂retag.
 • momsredovisning aktiebolag & enskild firma: Anpassade l√∂sningar f√∂r olika f√∂retagsformer.
 • redovisning av moms: Detaljerad och noggrann redovisning av moms.

Löneadministration (Payroll Administration)

Effektiv löneadministration är avgörande för att upprätthålla nöjda medarbetare och följa lagar och regler. Våra tjänster inkluderar allt från löneberäkning till skatteavdrag och rapportering.

Skatteplanering (Tax Planning)

Skatteplanering hjälper till att optimera din skattesituation och stärka företagets ekonomi. Vi erbjuder strategisk vägledning för att maximera dina besparingar och efterleva skattelagstiftningen.

 • skatteplanering aktiebolag & f√∂retag: Strategisk planering f√∂r f√∂retags skatteeffektivitet.
 • skatteplanerare: Expertst√∂d f√∂r effektiv skatteplanering.

√Örsredovisning (Annual Reporting)

Årsredovisningen ger en översikt över företagets ekonomiska prestationer och position. Vi säkerställer att din årsredovisning är korrekt, informativ och uppfyller alla lagkrav.

Digital Rapportering (Digital Reporting)

Digital rapportering moderniserar och effektiviserar rapporteringsprocessen. Vi erbjuder digitala lösningar som förenklar inlämning och hantering av finansiella rapporter.

 • digital redovisningsbyr√•: Anv√§ndning av digitala verktyg f√∂r att effektivisera rapporteringen.
 • bokf√∂ringsprogram online: Tillg√•ng till avancerade digitala bokf√∂ringsverktyg.

Digital Bokföring (Digital Bookkeeping)

Med digital bokföring kan vi erbjuda realtidstillgång till din finansiella information. Detta innebär ökad noggrannhet och enklare hantering av ditt företags ekonomi.

 • digital bokf√∂ring & elektronisk bokf√∂ring: Anpassning av bokf√∂ringen till digitala plattformar.
 • molnbaserade bokf√∂ringsprogram: Molnteknik f√∂r √∂kad tillg√§nglighet och effektivitet.

Löpande Bokföring (Ongoing Bookkeeping)

Löpande bokföring är en grundläggande tjänst som säkerställer att ditt företags ekonomiska transaktioner hanteras kontinuerligt och effektivt.

Rådgivning (Consulting)

Våra rådgivningstjänster erbjuder skräddarsydda lösningar och expertis inom bokföring och ekonomistyrning, vilket ger ditt företag de verktyg det behöver för att växa och utvecklas.

Deklaration (Tax Declaration)

Deklarationstjänsten säkerställer korrekt och tidseffektiv inlämning av skattedeklarationer, vilket hjälper företag att uppfylla sina skatteskyldigheter och undvika potentiella böter.

 • deklaration & inkomstdeklaration: Hj√§lp med att f√∂rbereda och inl√§mna √•rliga skattedeklarationer.
 • skattedeklaration aktiebolag: Specialiserad assistans f√∂r aktiebolags skattedeklarationer.

Bokslut (Financial Statements)

Våra bokslutstjänster erbjuder en noggrann sammanställning av ditt företags ekonomiska aktiviteter under året, vilket är nödvändigt för att förstå din finansiella ställning och fatta välgrundade affärsbeslut.

Dessa tjänster, berikade med målinriktade nyckelord, är utformade för att inte bara möta ditt företags specifika behov utan också för att förbättra din synlighet i sökmotorer, vilket bidrar till en starkare närvaro online.

Få en personlig konsultation

Vi tar hand om dina redovisnings- och administrativa tjänster.

Vi har lång erfarenhet inom redovisningstjänster.

 • Bokf√∂ring och l√∂pande redovisning – Digitalt

 • Uppr√§ttande av √•rsredovisningar

 • L√∂neadministration och utbetalning av l√∂ner

 • Momsredovisning och momsdeklarationer

 • Deklaration av skatter och avgifter

 • Uppr√§ttande av fakturor och hantering av leverant√∂rsfakturor

 • R√•dgivning kring redovisnings- och bokf√∂ringsfr√•gor

 • Hantering av betalningar och banktransaktioner

 • Rapportering och analyser av f√∂retagets ekonomi

 • Uppf√∂ljning av budget och prognoser

 • R√•dgivning kring finansiella fr√•gor och investeringar

Skattetjänster

Vi kan hjälpa med bolagsdeklarationer.

 • Skattedeklaration och bokf√∂ring

 • R√•dgivning och planering av skattefr√•gor

 • Hantering av moms och andra skatter

 • Skatteoptimering f√∂r f√∂retag

 • Representation vid skattekontroller

 • Uppdateringar kring skatteregler och lagar

Vi kan hjälpa er med både lönespecifikationer och löneadministration.

 • Skapande av l√∂nespecifikationer

 • Personaladministration

 • Arbetstidsredovisning

 • Skatt- och avgiftsber√§kning

 • Semesterhantering

 • Sjukfr√•nvarohantering

 • R√•dgivning kring arbetsr√§ttsliga fr√•gor

 • Digitala l√∂sningar f√∂r l√∂nehantering

Vi erbjuder redovisningstjänster för företag och bostadsrättsföreningar.

Utbud

Vi erbjuder ett omfattande utbud av specialiteter och expertis inom olika brancher.

Vi arbetar inom olika branscher, såsom byggverksamhet, konsultverksamhet, restaurangverksamhet och bostadsrättsföreningar.