Vi har lång erfarenhet inom redovisningstjänster.

 • Bokf√∂ring och l√∂pande redovisning – Digitalt

 • Uppr√§ttande av √•rsredovisningar

 • L√∂neadministration och utbetalning av l√∂ner

 • Momsredovisning och momsdeklarationer

 • Deklaration av skatter och avgifter

 • Uppr√§ttande av fakturor och hantering av leverant√∂rsfakturor

 • R√•dgivning kring redovisnings- och bokf√∂ringsfr√•gor

 • Hantering av betalningar och banktransaktioner

 • Rapportering och analyser av f√∂retagets ekonomi

 • Uppf√∂ljning av budget och prognoser

 • R√•dgivning kring finansiella fr√•gor och investeringar

Skattetjänster

Vi kan hjälpa med bolagsdeklarationer.

 • Skattedeklaration och bokf√∂ring

 • R√•dgivning och planering av skattefr√•gor

 • Hantering av moms och andra skatter

 • Skatteoptimering f√∂r f√∂retag

 • Representation vid skattekontroller

 • Uppdateringar kring skatteregler och lagar

Vi kan hjälpa er med både lönespecifikationer och löneadministration.

 • L√∂neadministration

 • Skapande av l√∂nespecifikationer

 • Personaladministration

 • Arbetstidsredovisning

 • Skatt- och avgiftsber√§kning

 • Semesterhantering

 • Sjukfr√•nvarohantering

 • R√•dgivning kring arbetsr√§ttsliga fr√•gor

 • Digitala l√∂sningar f√∂r l√∂nehantering

Vi erbjuder redovisningstjänster för företag och bostadsrättsföreningar.

 • L√∂pande bokf√∂ring av verifikationer

 • Momsredovisning

 • √Örsbokslut

 • Deklarationer

 • Uppr√§ttande av √•rsredovisning

 • Bokslutsanalys

 • Budgetering och uppf√∂ljning

 • R√•dgivning kring bokf√∂ringsfr√•gor

 • E-fakturering

 • Utl√§ndsk rapportering

Martin Hägg, styrelseledamot på B2 Gruppen AB, som samarbetar med Astra Redovisning Stockholm

Vi har fått redovisningstjänster och rådgivning från Astra Redovisning.

Jag är mycket nöjd med allt. Jag får snabb feedback, snabb kommunikation och ett vänligt bemötande. Jag rekommenderar starkt att ni har er bokföring hos Astra Redovisning.

Martin Hägg

Grundare – B2 Gruppen AB

Utbud

Vi erbjuder ett omfattande utbud av specialiteter och expertis inom olika brancher.

Vi arbetar inom olika branscher, såsom byggverksamhet, konsultverksamhet, restaurangverksamhet och bostadsrättsföreningar.

Få en personlig konsultation

Vi tar hand om dina redovisnings- och administrativa tjänster.