Redovisning

Maximera ditt företags potential med Näringsbetingade andelar

Introduktion: Förstå Näringsbetingade Andelar 💼 När man ger sig in på resan mot finansiell optimering inom sitt företag, är det avgörande att förstå den strategiska vikten av näringsbetingade andelar. Detta begrepp, även om det kan verka komplext, fungerar som en grundsten [...]

Samfälligheter och moms: En Guide till de Nya Reglerna

Introduktion I de senaste åren har Sverige bevittnat betydande förändringar i moms lagstiftningen som påverkar samfällighetsföreningar. Dessa modifieringar har infört nya momsplikter, vilket ändrar hur dessa föreningar hanterar sina finanser. Särskilt i stadscentrum som Stockholm, där samfällighetsföreningar är vanliga, är det [...]

Maximera Förmåner: Guide till Anställningsersättningar i Sverige

Introduktion Att förstå anställningsersättningar och förmåner är av yttersta vikt för både arbetsgivare och arbetstagare i Sverige, särskilt i Stockholm där företagslandskapet är både dynamiskt och konkurrenskraftigt. Denna kunskap är inte bara grundläggande för att säkerställa rättvisa och konkurrenskraftiga ersättningspaket, utan [...]

Arkiveringskravet Slopas: En Digital Framtid för Svenska Företag

Välkommen till den Digitala Arkiveringens Era 🌐 I en banebrytande utveckling har den svenska regeringen nyligen lagt fram ett förslag som kan förändra spelplanen för svenska företag – speciellt de i Stockholm. Förslaget innebär att arkiveringskravet slopas för ursprungliga räkenskapsmaterial. Denna [...]

Omvänd Moms i Byggbranschen: Din Guide för Stockholm

Introduktion till Omvänd Moms i Byggbranschen i Stockholm I Stockholms dynamiska byggsektor står konceptet med omvänd moms, eller Omvänd Moms, som en hörnsten för ekonomiska och regulatoriska praxis: Omvänd moms spelar en avgörande roll i att förenkla skatterapportering och minska risken [...]

Förläng Din Deklarationstid: Byråanstånd 2024 i Stockholm

Att navigera genom skattedjungeln kan vara en utmaning för företag och redovisningsbyråer, särskilt när det gäller de årliga deklarationsperioderna. I Stockholm, där affärsmiljön är dynamisk och tidsfristerna snäva, erbjuder byråanstånd 2024 en värdefull andningspaus för de som behöver extra tid att [...]

Optimera Din Swish-bokföring: En Guide för Företag i Stockholm

Swish har snabbt cementerat sin position som en av Sveriges mest populära betalningsmetoder, uppskattad för dess enkelhet och effektivitet. Denna mobila betalningslösning möjliggör omedelbara transaktioner direkt mellan bankkonton, vilket har revolutionerat sättet människor och företag utför betalningar på. I en stad [...]

Redovisnings Lösningar för alla företagsbehov

Prisvärda Bokföringstjänster för Små och Medelstora Företag – Löpande bokföring, avstämningar, årsredovisningar, fakturering och mer från endast 595 kr per timme

Smidig Bokslutsavstämning och Bolagsskattshantering – Vi erbjuder Årsbokslut till förmånliga priser från endast 850 kr per timme.

Förenkla Dina Deklarationer med Våra Professionella Tjänster i Stockholm – Låt Oss Hantera Dina Moms-, Bolags– och Skattedeklarationer m.m.

Effektiv Löneadministration för Företag i Stockholm – Beräkning av löner, förmåner, ersättningar och avdrag, Lönehantering, Semesterberedning och Mer.

Tydliga Årsredovisningar och Effektiva Redovisningstjänster i Stockholm – Balansräkning, och Resultaträkning.

För Ekonomisk Rådgivning, Affärsutveckling, Företagsförvärv, Digitalisering, Aktieägaravtal, Bolagsbildning, Bolags- och Styrelseändringar, Budgetering, Företagsanalys – för Skräddarsydda Rådgivningslösningar.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.