Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta ett företags finansiella styrka och stabilitet genom att jämföra det egna kapitalet med de totala tillgångarna. Det hjälper till att förstå hur mycket av företagets tillgångar som är finansierade av ägarna jämfört med långivarna.

Formeln för att beräkna soliditet är: Soliditet=(Eget kapital / Totala tillga˚ngar)×100

En hög soliditet indikerar att företaget har en stark finansiell position och är mindre beroende av extern finansiering, vilket gör det mer motståndskraftigt mot ekonomiska svängningar.

Astra Redovisning kan assistera i att beräkna och analysera ditt företags soliditet, och ge vägledning om hur du kan förbättra företagets finansiella hälsa och stabilitet.