Soliditetsgraden är ett nyckeltal som används för att mäta ett företags finansiella stabilitet och långsiktiga överlevnad. Det visar på företagets förmåga att uppfylla sina långsiktiga skulder genom att jämföra eget kapital med de totala tillgångarna.

Soliditetsgrad=(Eget kapital / Totala tillgangar)×100

Eget kapital inkluderar pengarna som ägarna har investerat i företaget plus återinvesterade vinster eller minus förluster.

Totala tillgångar inkluderar allt företaget äger, såsom byggnader, mark, maskiner, varulager och fordringar.

En högre soliditetsgrad indikerar en större finansiell säkerhet och mindre risk för konkurs, medan en lägre soliditetsgrad kan tyda på högre finansiell risk. En redovisningsbyrå som Astra Redovisning kan assistera i beräkningen av soliditetsgraden och andra finansiella nyckeltal, vilket ger värdefull insikt i företagets ekonomiska hälsa.