Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Vill du veta mer om olika anställningsformer och vad som bör finnas med i ett anställningsavtal? Då har du kommit rätt! I denna artikel kommer vi gå igenom anställningsformerna för tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning. Vi går även igenom allt som bör finnas med i ett anställningsavtal och länkar till bra anställningsavtal mallar som lätt kan laddas ner!

 

Anställningsformer

 

I Sverige finns det två olika anställningsformer, det ena är tidsbegränsad anställning och det andra är tillsvidareanställning. Både när du kikar runt på jobb eller har fått ett erbjudande är det viktigt att man håller koll på vilken anställningsform som gäller för rollen. För olika anställningsformer följer olika regler och lagar. Låt oss titta närmare på skillnaden mellan tidsbegränsad anställning, provanställning och tillsvidareanställning.

 

 

 

Tidsbegränsad anställning

 

Tidsbegränsad anställning är en anställning där det framgår i anställningsavtalet att arbetet endast kommer att pågå under en viss tid. Det är därför viktigt när man anställer en person för en tidsbegränsad anställning att man har ett skriftligt avtal som beskriver under hur lång tid arbetet kommer att pågå. 

 

En tidsbegränsad anställning kan se ut på olika sätt. Det kan handla om en allmän visstidsanställning eller ett vikariat. I en allmän visstidsanställning kan man högst arbeta 24 månader under en 5 årsperiod. Om den sammanlagda tiden man arbetar för företaget överskrider 24 månader kommer anställningen övergå till en tillsvidareanställning.

 

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning där man arbetar istället för en person som är borta från jobbet. Det finns många olika anledningar som kan leda till att en person behöver vara borta från jobbet. Till exempel så kan det bero på semester, sjukdom, militärtjänst, mamma/pappaledig, studier eller tjänstledighet.

 

I avtalet för ett vikariat måste det tydligt framgå vem man har vikariat för och under hur lång tid vikariatet kommer att pågå. Om vikariatet pågår sammanlagt mer än 2 år under en 5 årsperiod kommer anställningsavtalet automatiskt övergå till en tillsvidareanställning.

 

Provanställning

 

Provanställning ingår i anställningsformen för tillsvidareanställning. De flesta företagen inleder en anställning med en provanställning. En provanställning kan högst pågå i 6 månader om det inte är bundet till något kollektivavtal som säger annat. Om du tidigare har varit vikarie eller haft en allmän visstidsanställning på företaget kan det inte de inställa dig genom en provanställning. Istället måste anställningen direkt bli en tillsvidareanställning.

 

För arbetsgivare är en provanställning en bra period att bedöma om personen i fråga passar för rollen och se om personen klarar av sina arbetsuppgifter samt trivs på företaget. Syftet med en provanställningen är att när prövotiden är slut ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Om det inte skulle fungera med anställningen är det lättare att avsluta en provanställning än en tillsvidareanställning. 

 

Tillsvidareanställning

 

Om man har en tillsvidareanställning så finns det inget slutdatum för din anställning. En tillsvidareanställning gäller istället tills du som anställd eller som arbetsgivare väljer att avsluta anställningen. När de flesta prata om tillsvidareanställning så brukar man kalla det för en fast anställning. 

 

Om du som anställd eller arbetsgivare vill säga upp en anställning gäller en viss uppsägningstid. Beroende på om man har kollektivavtal eller inte finns det olika uppsägningstider. Om man driver företag utan kollektivavtal är uppsägningstiden mellan 1-3 månader och man brukar i anställningsavtalet skriva ner uppsägningstiden man har kommit överens om. Om inget finns skrivet gäller lagen om anställningsskydd (LAS) på 1 månad.

 

Till skillnad från en provanställning är det svårare för en arbetsgivare att avsluta en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren vill avsluta anställningen måste det finns sakliga grunder som leder till beslutet. Exempel kan vara arbetsbrist vilket är den vanligaste orsaken till att en anställningen upphör. Arbetsbrist är när arbetsgivaren inte kan erbjuda samma arbete som tidigare och omplaceringsmöjligheter inte finns tillgängliga på företaget. Det kan även bero på personliga skäl där personen har misskött sitt arbete eller betett sig olämpligt på arbetsplatsen.

 

För och nackdelar med de olika anställningsformerna

 

Det finns både för och nackdelar med de olika anställningsformerna. För dig som blir anställd är en tillsvidareanställning ett tryggare val, då det inte finns något slutdatum i din anställning. Som arbetsgivare finns tydliga lagar gällande uppsägningstid och på vilka grunder man kan avsluta en tillsvidareanställning. 

 

Provanställning å andra sidan finns det mindre trygghet för dig som blir anställd. Under denna tidsbegränsad period kan arbetsgivaren välja att på olika grunder avsluta anställningen samt så behöver man endast meddela 14 dagar i förväg att anställningen kommer att upphöra till personen med provanställning.

 

En nackdel med tidsbegränsad anställning är osäkerheten kring fortsatt arbete när tiden väl är slut. Det finns ingen garanti i en tidsbegränsad anställningsform att arbetet kommer fortsätta. När det gäller ett vikariat är det oftast att man endast jobbar den tiden som är skriven i kontraktet tills personen man vikarierar för är tillbaka på sin tjänst. Har man gjort ett bra jobb och en annan position öppnar sig kan man istället byta till den positionen och få en tillsvidareanställning.

 

Detta ska finnas med i ditt anställningsavtal

 

Ett anställningsavtal kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Dock rekommenderar vi alltid att man skriver ett skriftligt anställningsavtal då det kan vara svårt att komma ihåg vad som sades när man diskuterade anställningen. Här nedan finns ett antal punkter som man behöver gå över och inkludera i sitt skriftliga anställningsavtal. Anställningsavtalet är ett mycket viktigt dokument och kommer påverka hela ditt fortsatta arbete på företaget.

 

Dessa punkter ska finnas med skriftligt i anställningsavtalet:

 

 • Arbetsgivarens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer
 • Den anställdes namn, adress, telefonnummer
 • Tillträdesdagen för anställningen
 • Anställningsform (tidsbegränsad, provanställning, tillsvidareanställning etc)
 • Tjänstetitel samt arbetsuppgifter
 • Varifrån arbetet ska utföras (på arbetsplatsen, distans)
 • Uppsägningstid vid tillsvidareanställning
 • Prövotiden ska framgå för provanställning (högst 6 månader)
 • Slutdag ska framgå om det gäller tidsbegränsad anställning
 • Lön och andra förmåner
 • När lönen ska betalas ut och hur ofta
 • Arbetstid (antal timmar i veckan)
 • Villkor för semester
 • Tjänstepension
 • Eventuellt kollektivavtal (lagar och regler)
 • Försäkringar för den anställde som tecknas av arbetsgivaren
 • Villkor för utlandsjobb
 • Övriga upplysningar (tystnadsplikt, konkurrensförbud)

 

Det är viktigt att båda parter är hundra överens innan man skriver på anställningsavtalet. Därför kan det vara bra att ta sig till och läsa igenom avtalet i lugn och ro innan man skriver på. Man kan också ta hjälp av en närstående att läsa avtalet tillsammans med ifall det skulle finnas något som man missat eller som skulle behöva förtydligas.

 

Anställningsavtal mall

 

Här kan du finna mallar för anställningsavtal gällande tidsbegränsad anställning, provanställning och tillsvidareanställning.

 

Sammanfattning

 

Vi på Astra Redovisning hoppas att denna information har kommit väl till hands och att du har fått bättre förståelse för olika anställningsformer och vad som ska finnas med i ett anställningsavtal. Har du ytterligare frågor eller vill veta mer om utbetalning av lön och löpande bokföring för anställda är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

 

Relaterade Artiklar:

 1. Hur Skiljer sig Redovisningen i Olika Företag?: En översikt av hur redovisningsmetoder varierar mellan olika företagstyper. Utforska redovisningsskillnader

 2. Vilken Företagsform Ska Jag Välja?: En guide för att hjälpa dig att välja den mest lämpliga företagsformen för ditt företag. Lär dig om olika företagsformer

 3. Att Välja Rätt Bokföringsprogram: Viktiga tips och råd för att välja det mest lämpliga bokföringsprogrammet för ditt företag. Hitta rätt bokföringsprogram

 4. Förstå Svenska Anställningslagar 2023: En guide till de viktigaste aspekterna av svenska anställningslagar som gäller från 2023. Läs om anställningslagarna

 5. Vad är Friskvårdsbidrag?: Information om friskvårdsbidrag, dess fördelar och hur det kan användas av anställda. Förstå friskvårdsbidrag

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment