Avdragsgillt hänvisar till de kostnader eller utgifter som ett företag eller en enskild näringsidkare får dra av från sin beskattningsbara inkomst innan skatt beräknas. I Sverige, som i många andra länder, får vissa typer av kostnader dras av för att minska den skattepliktiga inkomsten och därmed minska den totala skatteskulden. Här följer en detaljerad beskrivning av begreppet avdragsgillt samt omgivande regler och koncept:

Beskrivning av Avdragsgillt:

 1. Företagskostnader:
  • Kostnader som är nödvändiga och relevanta för att driva verksamheten, till exempel lokalhyra, löner, kontorsmaterial, marknadsföring, och liknande.
 2. Beräkning:
  • Avdragsgilla kostnader minskar den beskattningsbara inkomsten och därmed den totala skatteskulden.

Lagar och Regelverk:

 1. Inkomstskattelagen (1999:1229):
  • Lagen beskriver vilka typer av kostnader som är avdragsgilla och under vilka omständigheter.
 2. Skatteverkets Riktlinjer:
  • Skatteverket tillhandahåller riktlinjer och exempel på avdragsgilla kostnader och hur de ska hanteras i bokföringen.

Besläktade Koncept:

 1. Avskrivningar:
  • Avskrivningar på tillgångar, såsom maskiner och byggnader, är också avdragsgilla.
 2. Personliga Avdrag:
  • Individer har också rätt till vissa avdrag, som ränteavdrag och avdrag för gåvor till välgörenhet.
 3. Momsavdrag:
  • Företag kan dra av ingående moms mot utgående moms i sin momsredovisning.

Att förstå vilka kostnader som är avdragsgilla och hur de ska hanteras är viktigt för att korrekt redovisa och beräkna ett företags skatt.