Tillsvidareanställning, ofta kallad fast anställning, är en form av anställning där arbetstagaren anställs på obestämd tid i företaget, till skillnad från tillfälliga eller tidsbegränsade anställningar. Här följer en detaljerad beskrivning av tillsvidareanställning samt omgivande regler och koncept i Sverige:

Beskrivning av Tillsvidareanställning:

 1. Anställning på Obestämd Tid:
  • Tillsvidareanställning innebär att arbetstagaren anställs utan ett fastställt slutdatum, vilket ger en större jobbsäkerhet och stabilitet för både arbetstagaren och arbetsgivaren.
 2. Uppsägningstid:
  • Både arbetsgivaren och arbetstagaren måste i de flesta fall följa en uppsägningstid vid uppsägning av anställningen.

Lagar och Regelverk:

 1. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS):
  • Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare i samband med tillsvidareanställning och andra anställningsformer.
 2. Kollektivavtal:
  • Arbetsmarknadens parter kan genom kollektivavtal komma överens om andra regler än de som finns i LAS.

Besläktade Koncept:

 1. Provanställning:
  • En typ av anställning som kan övergå i en tillsvidareanställning om arbetsgivaren är nöjd med arbetstagarens prestation.
 2. Tidsbegränsad Anställning:
  • En annan form av anställning där arbetstagaren anställs för en specifik period.

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen i Sverige och erbjuder fördelar som jobbsäkerhet och förmåner som semester, sjuklön, och pension.