”Exklusive moms” innebär att det angivna priset för en vara eller tjänst inte inkluderar mervärdesskatt (moms). Moms är en skatt som läggs på försäljningspriset och betalas av slutkonsumenten. För mer information om moms, besök vår sida om moms i företag.

Exempel
Om en produkt kostar 800 SEK exklusive moms och momssatsen är 25%, skulle den totala kostnaden bli 1000 SEK inklusive moms (800 SEK + 200 SEK i moms).

Bokföringsperspektiv
Från ett bokförings- och redovisningsperspektiv är det viktigt att skilja mellan priser exklusive och inklusive moms. Detta underlättar korrekt bokföring av försäljning och inköp, samt korrekt rapportering av momsen till skattemyndigheten. Upptäck hur vi kan hjälpa till med löpande bokföring och andra bokföringstjänster.

  • Försäljning: När företag rapporterar sin försäljning till skattemyndigheten måste de ange belopp exklusive moms för att korrekt beräkna den moms som ska betalas.
  • Inköp: Företag kan dra av ingående moms (moms på inköp) från den utgående momsen (moms på försäljning). Lär dig mer om redovisning för aktiebolag.

Betydelse för Företag
För företag, särskilt de som verkar i B2B-sektorn, är det vanligt att ange priser exklusive moms. Det gör det enklare för andra företag att beräkna sina kostnader och potentiella momsavdrag. Vi erbjuder tjänster inom bokföring som kan underlätta hantering av dessa processer.

Sammanfattning

Att förstå skillnaden mellan priser ”exklusive moms” och ”inklusive moms” är kritiskt för både företag och konsumenter. Det påverkar prissättning, bokföring och skatterapportering. Vi på Åstrå Redovisning är här för att hjälpa ditt företag med alla aspekter av moms och bokföring, säkerställa compliance och optimera din skattehantering.