Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Omsättnings gränsen för moms höjs till 80 000 kr

Regeringens föreslag är beslutad att den frivilliga omsättnings gränsen för moms höjs till 80 000 kr från 1 juli 2022. Omsättnings tröskel – 30 000 kr blir 80 000 kr. 2017 infördes en omsättnings gräns för moms på 30 000 kr.

Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Regeringen föreslår för att omsättnings gränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Innebär det följande:

Villkor

För att uppfylla villkoren om momsfrihet får omsättningen (exklusive moms) inte beräknas överstiga 80 000 kr under det innevarande beskattningsåret. Omsättningen får inte heller ha överstigit 80 000 kr under något av de två senaste beskattningsåren. Omsättnings gränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Följande poster räknas in i omsättningen:

 • Momspliktig omsättning inom Sverige

 • Export

 • Fackligt interna försäljning

 • Fastighets transaktioner

 • Finansiella transaktioner

 • Försäkringstjänster

Omsättning av anläggningstillgångar ska dock inte räknas in i omsättningen vid bedömningen om gränsen är överskriden.

Importera m.m.

Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning. Import och andra förvärv där köparen är moms skyldig omfattas inte. Även om en beskattningsbar person valt momsbefrielse så är denne alltså skyldig att redovisa moms vid import och när omvänd betalningsskyldighet gäller. I dessa fall måste även en momsdeklaration lämnas.

Ansökan och beslut

Den som redan är momsregistrerad men vill bli befriad från moms måste ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. För beskattningsbara personer som inte är momsregistrerade behövs ingen ansökan.

Om gränsen överskrids

Om omsättningen under innevarande år överskrider 80 000 kr är villkoren för momsfrihet inte längre uppfyllda. Den beskattningsbara personen ska då ta ut moms från och med den omsättning som innebär att omsättnings gränsen överskrids. Momsbefrielsen upphör alltså utan något beslut, när omsättnings gränsen passeras, En anmälan om momsregistrering ska göras till Skatteverket. Någon retroaktiv ändring av tidigare transaktioner behöver inte göras.

Frivillig övergång till momsplikt

Den som valt momsfrihet kan när som helst ansöka om att bli moms skyldig. Ändringen gäller tidigast från ingången av beskattningsåret före det år då ansökan om ändringen gjordes hos Skatteverket. Det är alltså möjligt att göra ändringen retroaktivt.

Får inte heller lyfta moms

Den som uppfyller villkoren och väljer att vara momsbefriad får inte lyfta moms på sina utgifter.

Undantag

Möjligheten till momsfrihet gäller inte följande:

 • Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige

 • Konstnärer som är frivilligt moms skyldiga

 • Den som är frivilligt moms skyldig för omsättning av investeringsguld eller vissa fastighets upplåtelser

 • Omsättning av nya transportmedel till andra EU-länder

 • Uttag av varor för eget eller personalens bruk.

Tröghets regel

En tröghets regel finns för att förhindra att man omväxlande väljer att ha momspliktiga och momsfria omsättningar. Regeln innebär att den som varit Momsbefriad och därefter ansökt om att bli momspliktig, ska kunna bli momsbefriad igen tidigast från ingången av det tredje beskattningsåret efter Det år då beslutet om moms skyldighet fattades.

Jämkning och moms lyft

Reglerna om jämkning av moms kan bli aktuella om man väljer att omfattas av omsättnings gränsen.Vid jämkning är korrigerings tiden 10 år för Fastigheter och 5 år för övriga investeringsvaror. När det gäller jämkning vid övergång från att ha varit momspliktig till att vara befriad från moms Pga. omsättnings gränsen, ska jämkningen dock ske vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigerings perioden, om det inte finns särskilda skäl.

Ikraftträdande

Den höjda omsättnings gränsen träda i kraft 1 juli 2022. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla för moms där skattskyldighet inträtt före Ikraftträdandet.

Relaterade Artiklar:

 1. Den Ultimata Guiden för att Förstå Skattedeklarationer i Sverige: En fullständig guide som hjälper dig att navigera i skattedeklarationsprocessen. Förstå skattedeklarationer
 2. Allt Du Behöver Veta om ROT-Avdrag: En djupgående artikel om ROT-avdrag och hur det gynnar dig vid renoveringsprojekt. Lär dig om ROT-avdrag
 3. Nyckeltal: En insiktsfull artikel om vikten av nyckeltal i företagets ekonomiska analys. Utforska nyckeltal
 4. Frågor Besvarade: Kapitalförluster vid Konkurs i Onoterade Aktiebolag: En viktig resurs för att förstå kapitalförlust vid konkurs. Förstå kapitalförlust vid konkurs
 5. Julgåvor Skatteregler 2023 – Guide för Företag: En guide till skattereglerna för julförmåner och gåvor för företag 2023. Lär dig om skatteregler för julförmåner
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment