Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Sammanfattning: Denna artikel fokuserar på fakturakrav på datum för leverans av varor och tjänsteutövning enligt Skatteverkets nya direktiv, samt förskotts- och a conto-betalningar.

Fakturakrav och Nya direktiv från Skatteverket

För att en faktura ska betraktas som fullständig enligt de gällande momslagarna, måste den inkludera specificerade uppgifter om fakturakrav på datum för leverans av varor eller tjänster. Detta gäller också datum för eventuella förskotts- eller a conto-betalningar.

Varför är fakturakrav på datum för leverans av varor viktigt?

Angivande av datum för leverans av varor är avgörande för att fastställa när den momsgrundande händelsen inträffar, och vilka momsregler som ska tillämpas. Ytterligare information om fakturering kan hittas här.

Förståelse för fakturakrav på grund av nya momslagar

Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande för att inkludera klargöranden om vilken typ av fakturakrav på datum för leverans av varor som måste finnas på fakturan. Fler uppgifter om deklaration kan hittas här.

Kontinuerliga Leveranser och fakturakrav

För pågående leveranser av varor inom EU, bör fakturan ange den sista dagen i varje månad som datum för leverans eller överföring.

Samlingsfakturor och fakturakrav

En samlingsfaktura kan inte utelämna datuminformation. Alla fakturakrav på datum för leverans av varor eller tjänster som fakturan täcker måste anges. Mer information om företagsrekonstruktion och dess påverkan på fakturering finns här.

Fakturakrav för Förskotts- och a conto-betalningar

Datum för förskotts- eller a conto-betalningar måste anges på fakturan om de kan fastställas och skiljer sig från faktureringsdatumet.

Kompletterande information: Det är viktigt att alltid hålla sig uppdaterad med de senaste reglerna och ställningstagandena från Skatteverket. Detta gäller särskilt i ljuset av de nya momslagarna som trädde i kraft nyligen. För mer information, besök här.

SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment