Friskvårdsbidrag är ett bidrag som arbetsgivare i Sverige kan erbjuda sina anställda för att främja en hälsosam livsstil och förebygga sjukdomar. Syftet är att uppmuntra till fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande aktiviteter. Bidraget är skattefritt upp till ett visst belopp. Här är en genomgång av vad som vanligtvis ingår i friskvårdsbidraget och de regler som omger det:

Aktiviteter som Ingår:

 1. Fysisk Aktivitet:
  • Gymmedlemskap, simning, danslektioner, yoga, pilates, löpning, och cykling.
 2. Sport och Rekreation:
  • Medlemsavgifter till idrottsföreningar, greenfee på golfbanor, och liknande.
 3. Hälsoundersökningar:
  • Hälsoundersökningar och -tester som syftar till att identifiera och förebygga hälsorisker.
 4. Massage och Rehabilitering:
  • Massage och andra rehabiliterande behandlingar som utförs av legitimerade behandlare.

Regler och Bestämmelser:

 1. Skattefri Gräns:
  • Bidraget är skattefritt upp till ett visst belopp per år och anställd. Beloppet bestäms av Skatteverket.
 2. Kvittning mot Lön:
  • Om bidraget överstiger det skattefria beloppet, kan arbetsgivaren välja att kvitta överstigande belopp mot lönen.
 3. Mottagare av Bidraget:
  • Det måste vara arbetsgivaren som betalar för friskvårdsaktiviteten direkt till utföraren eller genom att återbetala den anställde.
 4. Skatteverkets Riktlinjer:
  • Skatteverket har specificerade riktlinjer för vilka aktiviteter som räknas som friskvård och kan ingå i friskvårdsbidraget.

Besläktade Koncept:

 1. Hälsoprogram på Arbetsplatsen:
  • Företag kan också ha andra hälsoprogram på arbetsplatsen som komplement till friskvårdsbidraget.
 2. Förmånsbeskattning:
  • Om reglerna för friskvårdsbidraget inte följs kan det leda till förmånsbeskattning för den anställde.

Friskvårdsbidraget är ett sätt för arbetsgivare att investera i sina anställdas hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur kan leda till minskad sjukfrånvaro och högre produkt